Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Harmonizace čaker

Jsou v zásadě dvě cesty, jak působit na uvolnění a harmonizaci našich čaker.

První cesta znamená vystavit čakry vibracím energie takových frekvencí, na kterých harmonicky fungující čakra bez jakýchkoli blokád kmitá naprosto přirozeně. Takové frekvence vibrací nalezneme např. u čistých zářivých barev, u drahokamů, v harmonických tónech a u éterických olejů, ale i u dalších projevů přepestré přírody.

Když se při procesu očišťování uvolňuje z blokád zadržovaná energie, vstoupí jejich obsahy ještě jednou do našeho vědomí. Tak můžeme znovu zažít pocity, kterými byly blokády způsobeny - různé naše strachy, náš hněv i bolesti. Mohou se naposledy objevit i fyzické nemoci, aby pak zcela zmizely. Během tohoto procesu se možná budeme cítit neklidní, podráždění nebo také velmi unavení. Jakmile jsou však dráhy energií volné, vrátí se nám hluboká radost, uvolnění a jasnost.

Mnoho lidí ale nemá odvahu projít nutným procesem očišťování. Často jen proto, že jim chybí vědění o něčem podobném a interpretují si prožívané pocity jako krok zpátky ve svém vývoji.

Druhou cestou je vnitřní postoj bezpodmínečného přijímání, který vede k úplnému uvolnění. Uvolnění představuje protiklad a protiprostředek k napětí, křečovitému stažení, blokádě. Dokud jakoukoli část sebe sama vědomě nebo nevědomě odmítáme, dokud sami sebe posuzujeme a části sebe sama tím odsuzujeme, vytváříme tak napětí, které brání celkovému uvolnění a odstranění blokád.

Setkáváme se stále znovu s lidmi, kteří říkají, že se nemohou uvolnit. Tito lidé potřebují i ve svém volném čase a o dovolené neustálé rozptýlení nebo aktivitu, a i když občas nic nedělají, pokračují stále ve vnitřním dialogu. Jakmile ustanou s vnější činností, pociťují vnitřní neklid. Samoléčitelský mechanismus je u těchto osob tak aktivní, že se blokády začnou okamžitě uvolňovat, jakmile je jejich systém energie alespoň trochu v klidu. Protože tomuto mechanismu však tito lidé nerozumějí, utíkají se stále znovu a znovu do aktivity, a potlačují tak očišťování a zpracovávání blokovaných energií.

Jiní lidé se uzavřou ve svém mentálním vibračním poli, aby tak unikli konfrontaci s obsahy svého emočního vibračního pole. U těchto lidí probíhají všechny zážitky přes rozum. Analyzují, interpretují a kategorizují, nevstupují však nikdy do prožitku celou svou podstatou.

Kromě vnějšího působení barev existují metody vnitřní. Kouzelným slovem je zde "vizualizace". Znamená to, že si vytvoříme svojí duchovní silou vnitřní obraz. Často se používá také pojem "imaginace", který můžeme přeložit jako obrazotvornost, představivost nebo jako vědomě ovládaná tvůrčí fantazie.

K meditaci na barvy a čakry se pohodlně usadíme, tak aby páteř byla pokud možno rovná, zavřeme oči a vnitřně se uklidníme. Dech je klidný a pravidelný. Když přijdou nějaké myšlenky, nevěnujeme jim pozornost a necháme je odplynout. Dopřejeme si několik minut ticha. Jsme klidnější a klidnější, odevzdáme se úplně pocitu vnitřního míru a bezpečí.

Nyní vedeme naši pozornost do oblasti první čakry, která se otevírá směrem dolů na spodním konci páteře. Tam necháme vzniknout malou červenou jiskru, která se bude postupně zvětšovat a zvětšovat, až se pomalu rozvine do svítící zářivé červené světelné koule. To může trvat minutu nebo déle, čas je tu vedlejší, jen obraz je důležitý - čím déle můžeme tento obraz udržet, tím větší je účinek tohoto cvičení. Když se ti bude zdát, že obraz slábne, nech ho svým duchovním okem obnovit, bez snahy a bez násilí.

Jestli jsi tedy co nejzřetelněji vizualizoval ohnivě červenou světelnou kouli několik minut na správném místě, obrať nyní jemně a pomalu svoji pozornost ke druhé čakře. Zde vytvoř opět jemný barevný bod, tentokrát však jasně oranžový. A také tento oranžový světelný bod se bude postupně zvětšovat a bude jasnější a zářivější. Opět se pokus tuto krásnou zářící barevnou kouli vnímat co nejzřetelněji svým vnitřním zrakem a udržet tento obraz co nejdéle.

Podobně postupujeme k ostatním čakrám, s barvami zlatožlutá, zelenorůžová, modrá, indigová a nakonec zlatofialová. Poté, co jsme takto rozzářili všech sedm čaker, setrváme ještě chvíli v klidu a pak teprve pomalu otevřeme oči. Tato meditace trvala asi dvacet minut. Když se nyní zaposloucháš sám do sebe, zjistíš, že jsi klidný a vyrovnaný, zároveň ale silný a plný vnitřní radosti ze života, otevřený a přece v bezpečí, sám v sobě a přesto oběma nohama na zemi. Tvůj duch otevřel vizualizovanými barevnými vibracemi tvé čakry a vyvážil je. Jsi pánem svého fyzického těla i jeho vibračních polí.

Výňatek z knihy Shalila Sharamon - Základní kniha o čakrách