Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Úloha a funkce čaker

Úroveň vědomí každé životní formy závisí na frekvenci prány (=životní energie), kterou dokáže přijímat a udržovat. U zvířat jsou to nižší frekvence než u lidí a u vyvinutých lidí vyšší frekvence než u těch, kteří stojí na začátku svého vývoje.

Čakry slouží v systému energií člověka jako přijímací stanice, transformátory a rozdělovače prány různých frekvencí. Přijímají, buď přímo nebo prostřednictvím nádí (=rozvodné kanálky prány), životní energii z vibračních polí, ze svého okolí, z kosmu a ze zdrojů, které leží u základů každého projevu tvoření, transformují ji do frekvencí, které jsou zapotřebí k udržování a rozvoji nejrůznějších oblastí lidské bytosti, a opět prostřednictvím nádí jim tuto energii předávají. Kromě toho vyzařují energii do okolí.

Vlastní sídlo mají čakry v éterickém vibračním poli. Podobají se trychtýřovitým květním kalichům s rozdílným počtem okvětních lístků. Ve východní tradici jsou proto často označovány jako lotosové květy. Rozdělení květů na jednotlivé lístky znázorňuje kanálky energie, nádí, kterými energie proudí do čaker a kterými je vedena dál do vibračních polí. Jejich počet je od čtyř takových kanálků u první čakry až k tisíci kanálků sedmé čakry na temeni hlavy.

Od prohlubně ve středu každého květního kalichu vede kanálek, jakýsi stonek květu čakry, směrem k páteři, a vniká do ní. Spojuje čakry s nejdůležitějším kanálem energie zvaným sušumna, který prochází páteří a pokračuje dál až k temeni hlavy.

Čakry jsou v neustálém otáčivém pohybu. Této vlastnosti vděčí za své jméno - "čakra" v sanskrtu znamená "kolo". Otáčivý pohyb těchto "kol" způsobuje, že energie je vtahována do nitra čaker. Když se změní směr otáčivého pohybu, energie proudí z čaker ven.

Jednotlivé čakry se otáčejí buď doleva nebo doprava. Dá se při tom rozpoznat protichůdný princip u muže a ženy, nebo lépe doplňování ve výrazu různých energií, neboť ty čakry, které se u muže otáčejí doprava (ve směru hodinových ručiček), se u ženy točí doleva, a naopak. Každé otáčení doprava je výraz převážně mužské kvality, podle čínského učení podstaty jang, znamenajícího vůli a aktivitu, ve svém negativním vyjádření také agresivitu a násilí. Každé otáčení doleva je podstaty jin, vyjadřující přístupnost a pasivitu, v negativním vyjádření slabost.

Směr otáčení se mění od čakry k čakře. Tak se otáčí první, základní čakra muže doprava, vlastnosti tohoto centra vyjadřuje aktivně - ve smyslu dobývání a vládnutí v materiální a sexuální sféře. První čakra ženy se otáčí doleva, což ji činí přístupnější pro oživující a plodící sílu Země, která právě touto čakrou proudí. Ve druhé čakře je to obráceně: otáčení doprava u ženy ukazuje na větší aktivní sílu ve vyjadřování pocitů, otáčení doleva u muže označuje spíše přístupnější, často také pasivní postoj.

Výňatek z knihy Shalila Sharamon - Základní kniha o čakrách