Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

2. čakra, sakrální

Barva: oranžová. Základní princip: tvořivé rozmnožování bytí. Umístění: nad pohlavními orgány. Otvírá se dopředu.

Úkol a funkce

Druhá čakra je centrum původních, nefiltrovaných emocí, sexuální energie a tvořivých sil. Je přiřazena elementu vody, ze kterého povstává vše živé a který v astrologii odpovídá emocím.

Voda oplodňuje a nechává vznikat stále nový život. Prostřednictvím této čakry máme přístup k oplodňujícím a vstřícným energiím, které pronikají celou přírodou. Zažíváme sami sebe jako část neutuchajícího tvořivého procesu, který se v nás a skrze nás projevuje ve formě pocitů a tvořivého jednání.

Tato čakra je často považována za sídlo Šaktí, ženského aspektu Boha, ve formě tvořivé rodicí síly. U muže zahrnuje její působnost oblast pohlavních orgánů, které v sobě nesou impuls ke stvoření nového života. U ženy ovlivňuje druhá čakra ty oblasti, kde je takový oplodňující impuls přijímán a kde povstává nový život, kde je posléze rostoucí bytost chráněna, vyživována a zásobena vším potřebným.

Avšak voda také očišťuje. Uvolňuje a odplavuje vše, co tuhne a staví se jejímu životadárnému proudu do cesty. To se projevuje v tělesné oblasti vyměšující a detoxikační činností ledvin a močového měchýře. Na úrovni duše to prožíváme jako uvolnění a "odplavování" pocitů, což nám umožňuje prožívat život stále opravdověji a nově.

Rozhodujícím způsobem však ovlivňuje druhá čakra naše mezilidské vztahy, obzvlášť k druhému pohlaví. Do její působnosti patří rozmanité hry erotiky stejně jako vzdávání se ohraničeného ega a zážitek větší jednoty v sexuálním spojení.

Harmonická funkce

Harmonická funkce otevřené druhé čakry se projevuje v přirozeném splývání s proudem života a svými pocity. Jsi vůči jiným lidem, a zvláště vůči druhému pohlaví otevřený a přirozený. Sexuální spojení s milovaným člověkem je pro tebe možností zúčastnit se tance mužských a ženských tvořivých energií, prožít jednotu s celou přírodou a růst k vnitřní úplnosti. Cítíš, že řeka života při tvoření proudí také tvým tělem, tvojí duší a tvým duchem. Podílíš se na hluboké radosti tvoření a život tě naplňuje vždy znovu údivem a nadšením. Tvoje pocity jsou přirozené, tvé jednání tvůrčí. Činí plodným tvůj vlastní život i životy ostatních.

Disharmonická funkce

Chybná funkce druhé čakry má svůj původ hlavně v pubertě. Probouzející se sexuální síly vyvolávají nejistotu, protože rodiče a vychovatelé jsou jen vzácně schopní ukázat mladému člověku, jak s nimi správně zacházet. Často je to také důsledek nedostatku něžnosti a tělesné blízkosti v raném dětství. Může dojít k odmítání a popírání sexuality, čímž se ztrácí přirozený projev jejího tvořivého potenciálu a energie se vybíjí nevhodným způsobem - většinou formou přehnané sexuální fantazie nebo potlačené žádosti, která čas od času uniká kontrole. Jiný možný následek tohoto přístupu spočívá v tom, že používáš sexualitu jako drogu. I to znamená, že jsi nepoznal tvořivý potenciál těchto sil a použil je nesprávným směrem. V obou případech vzniká nejistota a napětí ve vztahu k druhému pohlaví. Tvoje cítění je hrubé a máš tendenci upřednostňovat uspokojování svých vlastních sexuálních potřeb.

Možná také, že žiješ v neustálé touze po naplňujícím sexuálním vztahu, aniž bys poznal, že příčina, proč se tvé přání neuskutečňuje, je v tobě samém.

Se ztrátou nepředpojatosti a neviny v zacházení se sexuální energií ztrácíš také otevřenost pro její tvořivé projevení, pro hru sil jin a jang a pro dětský údiv nad zázrakem života.

Nedostatečná funkce

Nedostatečná funkce druhé čakry vzniká ve většině případů již v dětství. Pravděpodobně už tvoji rodiče potlačovali vlastní smyslnost a sexualitu a tobě chyběly smyslová stimulace, dotyky, mazlení a něžnosti. Následkem toho se stalo, že jsi v této oblasti zcela "zatáhnul své antény". V pubertě jsi potom veškerou navenek se deroucí sexuální energii zcela zablokoval. Toto její "úspěšné" potlačení má však za následek nedostatek sebeúcty, neprůchodnost emocí a sexuální chladnost. Život ti připadá smutný a málo cenný.

Výňatek z knihy Shalila Sharamon - Základní kniha o čakrách