Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Vývojové cykly člověka

Antroposofická nauka o člověku uvádí zřetelné rozčlenění běhu života do období po sedmi letech. Zcela zjevně se v průběhu času skrývají rozdílné kvality, nebo lépe, člověk je v určitých obdobích svého života různě otevřen pro různé vlivy a zkušeností, a tím i různě zralý pro specifické pokroky ve svém vývoji.

Je pozoruhodné, že tyto vědomostí jsou zcela v souladu s učením o funkcích a úlohách našeho systému čaker. Každých sedm let dominuje vliv jedné čakry (počínaje základní čakrou), jejíž vlastností se v této periodě stávají základním tématem života. Současně se dělí každá tato perioda do sedmi malých témat, trvajících vždy jeden rok a daných postupně opět vlastnostmi první až sedmé čakry. Tak procházíme rok za rokem dalšími vývojovými stupni, danými sedmiletým základním tématem a tématem příslušného roku. Po 5 x 7 letech dosáhneme přibližně středu našeho života. Po 7 x 7 letech ukončíme celý cyklus 49 let. Padesátým rokem začíná zcela nový úsek života, kdy máme skutečně šanci začít ještě jednou od začátku, tentokrát však ve "vyšší oktávě" vývoje. Také druhá padesátka před nás staví další věci k pochopení i k naučení. Někteří pak dokončí ve věku 98 let druhý velký průchod tímto vývojovým cyklem člověka.

Rok za rokem nás čekají nová témata, každých sedm let nové základní téma, přičemž se všechna témata harmonicky doplňují. Vědění o významu a úloze každé čakry nám ukazuje cestu jak co nejlépe využít každý rok pro náš rozvoj. Umožňuje nám také, abychom lépe porozuměli vývoji svých dětí a poskytli jim právě takový druh péče a podnětů, které jsou pro dané období nejdůležitější.

Hlavní téma pro jednotlivé roky

\

Základní téma pro sedmileté období

1. čakra:
prapůvodní životní energie, pradůvěra, vztah k Zemi a materiálnímu světu, stabilita, síla prosadit se
2. čakra:
prapůvodní pocity, zapojení do proudu života, smyslnost, erotika, tvořivost, údiv a nadšení
3. čakra:
rozvoj osobnosti, zpracovávání pocitů a zážitků, formování života, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pocházející ze zkušeností
4. čakra:
rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se s druhým, spoluúčast srdce, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování
5. čakra:
komunikování, tvořivé sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším rovinám bytí
6. čakra:
poznávací funkce, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se
7. čakra:
dokonalost, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, splynutí s Všudypřítomným, univerzální vědomí
1. čakra: 1.-7. a 50.-56. rok života
prapůvodní životní energie, pradůvěra, vztah k Zemi a k materiálnímu světu, stabilita, síla prosadit se
1. a 50. rok života 2. a 51. rok života 3. a 52. rok života 4. a 53. rok života 5. a 54. rok života 6. a 55. rok života 7. a 56. rok života
2. čakra: 8.-14. a 57.-63. rok života
prapůvodní pocity, zapojení do proudu života, smyslnost, erotika, tvořivost, údiv a nadšení
8. a 57. rok života 9. a 58. rok života 10. a 59. rok života 11. a 60. rok života 12. a 61. rok života 13. a 62. rok života 14. a 63. rok života
3. čakra: 15.-21. a 64.-70. rok života
rozvoj osobnosti, zpracovávání pocitů a zážitků, formování života, vliv a moc, síla a plnost, moudrost pocházející ze zkušeností
15. a 64. rok života 16. a 65. rok života 17. a 66. rok života 18. a 67. rok života 19. a 68. rok života 20. a 69. rok života 21. a 70. rok života
4. čakra: 22.-28. a 71.-77. rok života
rozvoj kvalit srdce, láska, soucit, dělení se s druhým, spoluúčast srdce, nesobeckost, odevzdanost, uzdravování
22. a 71. rok života 23. a 72. rok života 24. a 73. rok života 25. a 74. rok života 26. a 75. rok života 27. a 76. rok života 28. a 77. rok života
5. čakra: 29.-35. a 78.-84. rok života
komunikování, tvořivé sebevyjádření, otevřenost, šíře, nezávislost, inspirace, přístup k jemnějším rovinám bytí
29. a 78. rok života 30. a 79. rok života 31. a 80. rok života 32. a 81. rok života 33. a 82. rok života 34. a 83. rok života 35. a 84. rok života
6. čakra: 36.-42. a 85.-91. rok života
poznávací funkce, intuice, vývoj vnitřních smyslů, duchovní síla, projekce vůle, projevení se
36. a 85. rok života 37. a 86. rok života 38. a 87. rok života 39. a 88. rok života 40. a 89. rok života 41. a 90. rok života 42. a 91. rok života
7. Čakra: 43.-49. a 92.-98. rok života
dokonalost, nejvyšší poznání přímým vnitřním viděním, splynutí s Všudypřítomným, univerzální vědomí
43. a 92. rok života 44. a 93. rok života 45. a 94. rok života 46. a 95. rok života 47. a 96. rok života 48. a 97. rok života 49. a 98. rok života

Výňatek z knihy Shalila Sharamon - Základní kniha o čakrách