Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

O autorovi Paramhansa Jógánanda

Velký indický mistr Paramhansa Jógánanda se narodil 15. 1. 1893 v Górakpuru v severovýchodní části Indie, blízko Himaláje. Jmenoval se Mukunda Lál Góš. Jeho rodiče byli zasvěcení žáci známého mistra Lahiri Mahasaje, který byl žákem Babadžího. Když rodiče narozeného Mukundu odnesli k duchovnímu požehnání, Mistr Lahiri Mahasaja řekl: "Toto dítě bude velký jógin a povede hodně duší do Království Božího." Ale i dříve než se Mukunda narodil, velký mistr předpověděl jeho duchovní misi.

Když Jógánandovi bylo kolem 10 let, došlo k jedné zvláštní události. Během meditace se v rukou matky Jógánandovy zmaterializoval talisman, který mu měla po smrti zanechat. A když Jógánanda dostal do rukou tento talisman, najednou se oživily vzpomínky na minulé životy. Přes tento talisman dostával svaté vzkazy od všech svých Učitelů – Guruů z minulých životů, kteří tajemně vedli každý jeho krok. Co všechno bylo v tomto materializovaném talismanu napsané, Jógánanda nemohl bohužel říct ani ve své známé knize "Životopis jógina".

Na jaře roku 1910 ve svatém místě Banárasu potkává svého Gurua Swámího Šrí Juktešvara, který ho měl připravit pro svatou misi krija jógy na Západě (v Americe).

V roce 1920 byl Jógánanada svými duchovními učiteli vyslán do USA na mezinárodní kongres jako představitel náboženských liberálů, aby na Západě šířil učení krija jógy a sjednocoval myšlenky jógy, hinduismu a křesťanství. V roce 1925 založil v Los Angeles společnost SRF (Self Realization Fellowship). V této době začala jeho mise učení staré indické metody krija jógy. Zpočátku objížděl Ameriku a vyučoval osobně. Když však bylo žáků mnoho, vytvořil soubor lekcí, které byly žákům zasílány poštou. Učení krija jógy pak v Americe šířil plných 32 let.

V roce 1946 vydal Jógánanda knihu "Životopis jógina", která se setkala a stále setkává s obrovským ohlasem a byla přeložena do mnoha světových jazyků. Jeho autobiografie se během půlstoletí stala vůbec nejčtenější knihou o indické duchovní kultuře. Bylo to totiž poprvé, co autentický hinduistický jógin sepsal příběh svého života pro západní čtenáře.

Jógánanda v něm vylíčil se živými podrobnostmi řadu let svého duchovního výcviku u mistra podobného Kristu, a odhalil fascinující a málo známou etapu moderní Indie. Jemné ale pevné zákony, na jejichž základě konají jógini zázraky a dosahují sebeovládnutí, jsou tu vyloženy s vědeckou jasností. Jsou popsané i barvité kapitoly o autorově návštěvě u Mahátmy Gándhího, Sira Džagadiščandry Bosého a Rabindranátha Thákura. Pro svou univerzalitu lze knihu doporučit příznivcům všech duchovních směrů.

Životopis jógina v českém překladu předního českého indologa Dr. Dušana Zbavitele (Aquamarin, 1995) si můžete koupit v nejrůznějších knihkupectvích nebo zdarma stáhnout anglickou verzi.

Kromě "Životopisu jógina" sepsal Jógánanda komentáře k Bhagavad Gitě pod názvem "God Talks with Arjuna - The Bhagavad Gita" a komentáře k bibli "The Second Coming of Christ: The Resurrection of the Christ Within You", které jsou dostupné v angličtině. Dále byla vydána celá řada dalších knih, které jsou sestaveny z jeho přednášek a lekcí, např. Journey to Self-Realization, Man’s Eternal Quest, The Divine Romance, Where There Is Light a další.

Paramhansa Jógánanda byl 7. 3. 1952 pozván jako host na banket, který pořádal indický velvyslanec v Los Angeles. Po skončení své promluvy vstoupil do mahasamádhi – stavu, v němž osvícení jógini vědomě opouštějí své fyzické tělo. Zajímavé je, že jeho tělo ještě 20 dnů po smrti neukazovalo žádné známky rozkladu, ani zápachu a naopak zářilo. I tímto způsobem chtěl Jógánanda ukázat světu vzácnost a hodnotu jógy. Takto byla ukončena jeho mise na zemi jako inkarnace Lásky. Svým bližším žákům říkal, že se zase vrátí za 200 let a bude žít v Himaláji. Prorokoval, že hodně žáků, kteří žili s ním v ášrámu, se také narodí ve své další inkarnaci v Himaláji silou zákona karmanu a budou pokračovat v hledání Boha.

Zdroj: http://harmonieduse.cz, napsal: Ifet Hodžič