INTUICE <<< OBSAH >>> CO JE ČLOVĚK


PŘÍBĚH O RYBCE

Nejprve vám povím příběh anebo (při pohledu z jiného úhlu) pravdivou historku o rybce, která bude úvodem k následujícímu popisu člověka.

Kdysi jsem měl rybku. To ve mně vzbudilo zvědavost poznat život rybky. Jaké to je, když jste rybkou? Co dělá a proč? Co cítí? Může být inediatkou? Jaké má emoce? Odpovědi na takové otázky mě zajímaly. Rozhodl jsem se to prozkoumat ze zvědavosti i pro zábavu.

Prvních pár měsíců jsem strávil u rybky několik hodin denně. Sledoval jsem ji v různých situacích. Hodně jsem se dozvěděl a hodně naučil o životě rybek. Mohl bych napsat knihu a stát se uznávanou autoritou ohledně života rybek. Pozoroval jsem všechno, co může být v životě rybek viděno. Teprve nyní, když jsem to všechno prožil, jsem mohl říci, že vím to, o čem jsem dříve jen slyšel.

Samotné pozorování rybky mi nemohlo dát už nic dalšího. Nemohl jsem odpovědět na otázky jako: jak rybka vidí svět, jak cítí skrze kůži, jak její vnitřní orgány reagují na změny teploty vody, jak cítí odpor v závislosti na průtoku atd. Jenom pozorování mi nemohlo dát odpovědi na tyto otázky. Jiní mi říkali, jaké to je, ale pro mne to byla jen informace o tom, co oni zažili, když byli v těle rybky. Nuže, jestli to sám nevyzkouším, nebudu to vědět, protože cesta k poznání vede skrze zkušenosti.

Rozhodl jsem se lépe poznat život rybky a abych tak mohl učinit, vstoupil jsem do jejího těla. Nyní jsem tělesně byl rybkou. Byl jsem schopen na (skoro) "vlastní kůži" cítit všechno to, co jsem nevěděl a na co jsem se ptal. Moje vědomosti na téma "život rybky" velmi vzrostly. Sám jsem prožil to, co mi bylo sdělováno. Teď jsem věděl, co to je, být rybkou.

No, vlastně bych neřekl, že jsem věděl plně, co to je, být rybkou. Je pravda, že jsem v jejím těle byl, ale jde o to, že jsem věděl, že nejsem rybka. Zažil jsem všechno, co bylo možné vidět a cítit na těle, ale nepoznal jsem její emoce. Právě emoce jsou podstatou života rybky. Jaké to je, co cítí emocionálně, když se k ní blíží štika, aby ji spolkla? Co cítí, když jiná rybka požírá její děti?

Jak bych mohl zažít celé spektrum emocionálního a mentálního života rybky? Nu, samo bytí v jejím těle nestačilo, protože jsem věděl, že nejsem rybka, že je to jen zábava. Když se bavím, vím, že to není pravda.

Jiní lidé mi vyprávěli příběhy o mentálním a emocionálním životě rybky, ale pro mě to znovu byla jen informace. Rozhodl jsem se prožít to všechno, ne pouze mít informace. Měl bych jít, vstoupit do rybího těla a mysli a zapomenout, že nejsem rybka a že je to jen zábava.

Takže jsem tak učinil a prožil celý život rybky (nevěděl jsem, že nejsem rybka). Teprve pak (jak se ukázalo) se moje zkušenost života rybky stala úplná. Teprve pak získalo pozorování, fyzické cítění a emoce, celistvost zkušenosti. Teprve potom všem jsem mohl říci, že jsem poznal život rybky (protože jsem ho prožil).

Nyní o tom mohu vyprávět jiným lidem, stejně jako o tom oni mluvili. Avšak vím, že mi nemohou rozumět ti, kteří nemají tuto zkušenost. Ještě méně, mnozí z nich řeknou, že nemám pravdu, a že mám dokázat, že je to pravda. Jak jim mám dokázat to všechno, co jsem prožil? Oni nemají takové zkušenosti, neotevřeli se pro ně, protože se rozhodli jen poslouchat a sledovat mé informace. Vím, že nejsou schopni tomu porozumět, proto nemám potřebu je přesvědčovat či jim ještě cokoli dokazovat. Mohu jim podat informace a oni, pokud si tak přejí, z nich mohou pro sebe učinit zkušenost.

Uvědomujete si, že výše popsanou bajkou jsem popsal člověka - čím je a co tu dělá? Zdali víte, že jste takovou rybkou, postavou ve hře vymyšlené skrze JÁ?

Když už jste člověkem, dozvídáte se současně, co člověk dělá a co cítí. Vybrali jste si zkušenost, kterou chcete projít, prožít život ve zvolené formě (typu těla) a podmínkách (prostor, způsob života atd.). Člověk neví, že není rybkou a užívá pouze mysl a tělo rybky pro zkušenost Života, jinými slovy, baví se.


Jsem rybkou, nebo ne?