INTELEKT <<< OBSAH >>> PŘÍBĚH O RYBCE


INTUICE

Je ta část mysli, která "všechno" ví, bez ptaní, bez přemýšlení, bez vytváření a vyhledávání. V intuici nejsou žádné otázky. Dokonce i kdyby se nějaká objevila, v tom samém okamžiku by se objevila i odpověď. Ve skutečnosti intuice nezná věci jako "okamžik", protože čas (stejně jako ostatní iluze) neexistuje. V intuici neexistuje čas, prostor ani duální svět.

Intelekt nemůže pochopit intuici, neboť intelekt pokrývá menší prostor Vědomí. Proto intelekt nedokáže vysvětlit, jak intuice funguje. Intuice v sobě obsahuje intelekt, proto mu rozumí. Podobně intelekt v sobě zahrnuje instinkt a rozumí mu, ale ne obráceně.

To vysvětluje, proč člověk (hlavní představitel intelektu na Zemi), může pochopit a vysvětlit činnost těla, např. chování zvířete. Ale zvíře nerozumí člověku, když ten mu řekne, aby např. vyřešilo matematický příklad, nebo vysvětlilo něco abstraktního (instinkt nemůže pochopit intelekt, neboť pokrývá menší sféru Vědomí).

Takže když někdo začne někomu jinému intelektuálně vysvětlovat něco z oblasti intuice (tzv. duchovní záležitosti), může jedině filozofovat. Nedokonalost tohoto sdělení je podobná situaci, v níž kráva krávě vysvětluje, jak funguje lidský intelekt.

Zatímco se takto intelektuálně pokouším vysvětlovat intuici a jak funguje, dodám ještě, že intuice slouží jako propojení, cesta, brána člověka do JÁ.

Pro účely mých popisů a vysvětlení v této knize doplním ještě tři definice:

  1. nadvědomí - veškerá aktivita a výsledky sféry Vědomí, zvané intuice;
  2. vědomí - veškerá aktivita a výsledky sféry Vědomí, zvané intelekt;
  3. podvědomí - veškerá aktivita a výsledky sféry Vědomí, zvané instinkt.

Ve většině případů je vzájemná záměna souvisejících pojmů možná, např. nadvědomí = intuice, podvědomí = instinkt, což nemá na pochopení popisů vliv.

Každá bytost, včetně člověka, je ve své podstatě Vědomím, které bylo omezeno na určitou sféru.

Mluvím-li o člověku, používám slova intuice, intelekt a instinkt též při definování částí jeho mysli (jak je popsáno výše). Tedy "intelekt" je sférou Vědomí a také částí lidské mysli (jejíž popis činnosti je výše).