PŘÍBĚH O RYBCE <<< OBSAH >>> SVĚTLO (s velkým "S")


CO JE ČLOVĚK

Následující obrázek znázorňuje graficky v prvém přiblížení prvky, z nichž se skládá člověk. Mnoho jiných tvorů, kteří žijí mimo Zemi, vypadá graficky stejně.


ČLOVĚK

Obrázek neobsahuje všechny prvky a neukazuje vnější ani vnitřní vazby, protože nejsou pro dané téma důležité. Kromě toho, vzájemné postavení prvků neodpovídá faktickému, kdy je jedno obsaženo v druhém, jako sféry, protože jedno vytváří jiné. Takovýto zjednodušený systém byl vybrán pro přehlednost potřebnou v popisu.

JÁ je středem, jádrem, kořenem, první příčinou, esencí (možno použít i jiné výrazy) a také tvůrcem všech ostatních elementů člověka. JÁ je zobrazeno (jakoby) nezávislou a oddělenou částí Vědomí. Zároveň JÁ v sobě obsahuje všechno, protože to všechno existuje v představě JÁ.

JÁ, jako zobrazená část vědomí, má všechny atributy, například všemocnost a vševědoucnost. Takže se můžete zeptat sami sebe: Co může JÁ chtít, když je dokonalé; má, ví a může všechno? Očividně, intelekt (omezená sféra Vědomí) není schopen tomu porozumět, může na toto téma jedině filozofovat - vlastně to dělá.

Takže co JÁ chce? Odpověď je jednoduchá: JÁ se rozhodlo hrát hru, kterou vytvořilo. Poněvadž má, ví i umí všechno, tak nic nepotřebuje, tedy se může, například, bavit.

Hra zvaná "zkušenost", aby byla úspěšná, by měla vypadat opravdově. Čím méně situací je "jako", tím lepší zábava. JÁ může realizovat takové okolnosti skrze ohraničení, čili vytvořit sféry Vědomí, vhodné pro vytvoření podmínek hry.

V případě hry zvané "zkušenost života jako člověka na Zemi", JÁ tvoří (mezi jinými) následující nástroje, vhodné pro tuto zkušenost:

  1. mysl, která se skládá z intuice, intelektu a instinktu;
  2. poměrně složitou strukturu nazývanou "tělo", která se skládá z hmotného (fyzického) těla a z mnoha dalších prvků (též nazývaných "těla" - podrobnosti vynechávám jako nepodstatné v tomto popisu);
  3. okolnosti a podmínky pro zkušenost (např. život v malém městě na Zemi).

Tvoříce všechno, co potřebuje, JÁ zažívá, co bychom mohli nazvat "cesta od nedokonalosti k dokonalosti" anebo "duchovní zdokonalování". Je to zajímavá hra, kdy ve své podstatě dokonalé bytí o své dokonalosti neví, považuje se za nedokonalé a usiluje o dokonalost.

"Já jsem Vědomím a všechno ostatní je mé tvoření." - Teď víte, odkud se vzal podtitul této knihy.