ET-58

Programovatelný kalkulátor

 

uživatelská příručka: ET58_User_Manual_CZ.pdf

částečný překlad do EN (po str. 71): ET58_User_Manual_EN.pdf

manuály v PDF a DOC formátu: ET58_help.zip

zdrojové kódy vestavěného knihovního modulu: ET58_module.zip

plexi v DXF formátu: calc_plexi.zip

schéma a plošný spoj pro Eagle Free (pozor, C1 změnit na 220 uF!): ET58_diagram.zip

grafické podklady (schéma, plošný spoj, klávesnice): ET58_png.zip

zdrojové kódy klonu ET-57 pro ATmega88: ET-57

 

 

 

 

Výčet vlastností:

• Procesor ATmega328P (4 MHz, 32 KB ROM, 2 KB RAM)
• Napájecí napětí 2.5 V (z baterie) až 5.5 V (z USB konektoru).
• Přesnost výpočtů 19 číslic
• Zobrazení údaje až na 14 platných číslic
• Exponent 4 číslice, rozsah +- 9863
• 1000 programových kroků uživatelského programu v EEPROM (uchování programu i bez baterie)
• 110 datových registrů
• 16 řídicích HIR registrů
• Dvouřádkový LCD displej (2 x 16 alfanumerických znaků)
• 45 tlačítek
• Kód kalkulátoru kompletně napsaný v AVR assembleru
• Vestavěná knihovna s 50 programy a s délkou téměř 10000 kroků
• Exponenciální a logaritmické funkce
• Trigonometrické funkce
• Hyperbolické funkce
• Faktoriál desetinných a velkých čísel
• Generátor náhodných čísel
• Indexový přístup k proměnným
• Nepřímé parametry funkcí
• Vědecký a technický mód zobrazení s exponentem
• Zobrazení HEX, OCT a BIN, včetně desetin
• Bitové operace AND, OR, XOR, NOT, posuny
• Pseudografické zobrazení grafů a ukazatelů
• Programové zobrazení textu
• Dynamický vstup z klávesnice za běhu programu
• Statistické funkce a lineární regrese
• Absolutní adresování, návěští, relativní skoky
• Výpočty s maticemi
• Komplexní čísla
• Zlomky
• Vyčíslení polynomů
• Numerické hledání kořenů funkce
• Numerický výpočet integrálů
• Interpolace a aproximace
• Výpočty trojúhelníků
• Převody jednotek
• Kruhová výseč
• Kombinace, permutace
• Plovoucí průměr
• Úroky a splátky
• Časové převody, časové zóny
• Interval mezi daty, den v týdnu
• Hry (Hi-Lo, Codebreaker, Acey-Deucy, Lander a další)
• Astabilní generátor s 555
• Reaktance kapacitorů a induktorů
• Sériové a paralelní řazení součástek
• Výpočty aktivních a pasivních filtrů
• Konvoluce signálu
• Diskrétní Fourierova transformace
• Ohmův zákon
• Třídění čísel a medián
• Hledání prvočinitelů
• Hledání minima a maxima funkce
• Měření reakční doby, stopky

Seznam součástek:

432-228, 1 kus, Mikrokontrolér AVR ATMEGA328P-PU SDIP28, 73 Kč https://www.gme.cz/atmega328p-pu-sdip28-atmel
330-201, 1 kus, Stabilizátor pevného napětí HT7533-1 TO92 HOLTEK, 7.60 Kč
https://www.gme.cz/ht7533-1-to92-holtek
775-069, 1 kus, LCD alfanumerický displej 16x2 znaků, žlutozelený, HD44780, 99 Kč
https://www.gme.cz/alfanumericky-lcd-displej-16x2-zlutozeleny-hd44780
915-062, 1 kus, Unipolární tranzistor IRLML6402PBF SOT23, 5.60 Kč
https://www.gme.cz/unipolarni-tranzistor-irlml6402-sot23
223-039, 3 kusy, Schottkyho dioda BAT42, 1.60 Kč ... 4,80 Kč
https://www.gme.cz/dioda-bat42
120-093, 1 kus, Keramický kondenzátor CK 22n/50V X7R 10% RM5,08, 1.70 Kč
https://www.gme.cz/ck-22n-50v-x7r-10-rm5-08-hitano
120-060, 2 kusY, Keramický kondenzátor CK 100n/63V Y5V RM5,08 +80/-20%, 1.70 Kč ... 3,40 Kč
https://www.gme.cz/ck-100n-63v-y5v-rm5-08-80-20
123-854, 1 kus, Elektrolytický kondenzátor CE 220u/10VT JAM-TK 5x11 RM2,0 BULK (5x11 mm), 1.30 Kč ...
https://www.gme.cz/ce-220u-10vt-jam-tk-5x11-rm2-0-bulk
832-177, 1 kus, Konektor USB-MINI B F SMD, 17 Kč
https://www.gme.cz/usb-konektor-usb-mini-b-f-smd
819-058, 1 kus, Držák baterie do DPS BKC3003P, 9 Kč
https://www.gme.cz/drzak-baterie-do-dps-bkc3003p
630-158, 50 kusů, Mikrospínač TC-0108-T, 2.80 Kč (50 ks 1.98) ... 99,- kč
https://www.gme.cz/tc-0108-t
832-017, 1 kus, Kolíková lišta S1G20 2,54mm, 3.60 Kč
https://www.gme.cz/oboustranny-kolik-s1g20-2-54mm
114-453, 1 kus, Metalizovaný rezistor RM 100R 0309 1W 1%, 1.80 Kč
https://www.gme.cz/rm-100r-0309-1w-1
119-399, 1 kus, Metalizovaný rezistor RM 2k2 0204 0,4W 1%, 2.10 Kč
https://www.gme.cz/rm-2k2-0204-0-4w-1-hitano
661-117, 1 kus, Fotocuprextit 160x100x1,5mm, jednovrstvý, FR4 FEPCU160X100, 79 Kč
https://www.gme.cz/fotocuprextit-160x100x1-5-jednovrstvy

celkem (bez fotocuprextitu): 329 Kč