Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Znamení Vah

Do tohoto znamení vstupuje Slunce dne 24. září a zůstává v něm do 23. října. Vládcem tohoto znamení je Venuše.

Vzhled

Všichni lidé narození v tomto znamení mají velmi souměrnou, krásnou postavu a pěkné držení těla. Jejich pohyby jsou klidné a vláčné. Mívají typickou oválnou tvář se souměrnými rysy. Jejich oči jsou obyčejně velké a sametově lesklé, s klidným, mírným pohledem. Velmi charakteristické jsou jejich perfektně formované dlouhé ruce.

Povaha

O lidech narozených ve znamení Vah se říká, že jsou velmi otevření, svědomití a slušní, přímo nenávidící spory. Raději obejdou všechno, co zavání konfliktem. Nikdy spor nevyvolávají. Ale třebaže působí dojmem velmi vyrovnaných, jistých a stálých lidí, není tomu tak, neboť jsou velmi nerozhodní a nejistí. Pravdu má obyčejně ten, kdo mluvil poslední. A ačkoli jsou celkem poctiví a upřímní, není možno se na ně spolehnout, neboť se dají snadno ovlivnit. I když se do něčeho dají velmi soustředěně, zakolísají, jen co uslyší nějaký jiný názor, a dají se do úplně protichůdné věci. Jejich zvláštností je, že navenek jsou neochvějní, ale přece každému přístupní. Když je někdo označí za "náladové", velmi jim křivdí. Vždyť se i oni sami pokládají za takové, co nepodléhají vlivům. Ale přece jen hledají oporu, o čemž svědčí zvláště to, že se rádi přátelí s lidmi se silnou povahou. Máme je rádi pro jejich laskavost, přímost a šlechetné myšlenky.

Jejich povaha je vyrovnaná. Dovedou se velmi dobře přizpůsobit. Nehádají se. Rozčilí se jen tehdy, když je někdo velmi ostře napadne. Tehdy se stávají trochu energičtějšími. Když se musí sami o něčem rozhodnout, jsou velmi zneklidněni a těší se, když to namísto nich udělá někdo jiný. Často se stává, že je nepovolaní lidé přemluví a poradí jim.

Typickým rysem jejich povahy je spravedlivost. Ale nemají silnou povahu, neboť když narazí na odpor, ochabnou a vzdají se všeho, i kdyby šlo o milé a příjemné věci.

Mají vyvinutý smysl pro krásu. Mluví slušně, hrubých slov nepoužívají. Všechno dělají s určitým kouzlem a půvabem. I jejich domov je velmi pěkný. Nábytek hezky rozestavený, zařízení i šatstvo vkusné a harmonické. Nesnášejí ostré barvy, ale jemné, ovšem pěkně sladěné. Mají rádi kvalitní věci, nenávidí napodobeniny a laciné klenoty.

Milují hudbu a umění. Výborně tančí, mají velmi silný cit pro rytmus a ladné pohyby. Také sami jsou většinou dobrými hudebníky a dávají přednost lehké hudbě před těžkou. Rádi se zdržují v malých, uzavřených společnostech, nesnášejí hlučné zábavy. Jsou výbornými hostiteli, všechno dokáží tak příjemně uspořádat, že se hosté u nich cítí jako doma.

Láska

Protože jsou to lidé velmi klidní, obyčejně jsou dobrými manželi. Jen málokdy způsobují sváry. Jsou taktní a přizpůsobiví, vyhýbají se třenicím, výstupům a nepříjemnostem. Ale jsou značně samolibí. Těší se, když schvalujeme jejich vkus a když si všímáme jejich oděvu. Dopouštíme se velké chyby, když u žen přehlédneme novou toaletu nebo nový klobouk. Jejich druh musí vždy vystupovat bezvadně, působit dojmem elegance, mít vybrané způsoby. Rády chodí do společnosti, neboť chtějí, aby je mnozí viděli. Nejsou příliš koketné, ale velmi samolibé. Rády chodí do divadla, rády tančí a rády se slušně baví. Stravují se v prvotřídních jídelnách. Velmi dbají na své věci a správně si je ošetřují.

Takoví lidé jsou tedy velmi způsobilí pro manželství. Bývají jemně veselí, což je pro každého příjemné. V domácnosti nevyvolávají hádky, všechno se vyřídí v klidu. V nevinných zábavách a v návštěvě divadel je nemusíme omezovat, neboť je to jejich jediná radost.

Nejlépe se k nim hodí osoby narozené ve znamení Vodnáře, neboť dovedou dobře chápat jejich hluboké umělecké cítění a na mnohé otázky mají společný názor. Přiměřenými partnery jim mohou být i osoby narozené ve znamení Blíženců. Když jeden z manželů je narozen ve znamení Lva nebo Střelce, mohou mít příjemný život. Velmi dobře by si rozuměli také s osobou, které Měsíc stojí ve znamení Vah.

Dětství

Děti narozené ve znamení Vah potřebují při své výchově především velkou lásku. A stálou oporu. Nejraději mají laskavé napomínání, neboť velké řeči je zastrašují. Jejich výchova není těžká, neboť dobré způsoby mají vrozené. Je třeba však velmi dbát na to, aby se nestaly samolibými, každou chvíli nehleděli do zrcadla. A omezovat jejich přílišné touhy po zábavách.

Zmírňovat však musíme také jejich nerozhodnost a kolísavost náhledů. Když zpozorujeme, že přátelé je příliš ovlivňují, musíme je zavčas dostat z dosahu tohoto působení. Je pozoruhodné, že tyto děti velmi rády hrají divadlo.

Povolání

Pokud jde o výběr povolání pro lidi narozené ve znamení Vah, můžeme říci, že jim dobře sluší soudcovský talár. Mají totiž velký smysl pro spravedlnost. Také se dobře osvědčují jako vyšší úředníci, protože v případě potřeby vždy umějí říci rozhodné slovo. V soukromém životě mají všichni rádi komorní hudbu a rádi účinkují v ochotnických divadlech. Pracuje se s nimi příjemně. Jsou svědomití a skromní, dají se poučit a nejsou vzdorovití.

Pro muže se hodí ještě povolání bytového architekta, respektive čalouníka. Ženy zase mívají úspěch v módních ateliérech. Jejich návrhy jsou smělé a jejich práce vkusná. Velmi úspěšně vedou také rytmické a taneční školy. Jako herečky vynikají v úloze salónních dam.

Nemoci

Lidé narození ve znamení Vah jsou obvykle velmi zdraví, ačkoli trochu citliví na ledviny a močový měchýř. Při zanedbání léčení těchto chorob vznikají u nich chronická onemocnění. Někdy je trápí také cukrovka. Jsou dost citliví na nápoje, nesnášejí zvláště uhličité tekutiny a trochu jim škodí i víno, ačkoli je velmi rádi pijí. Jejich výchova jim sice bráni v opíjení se, ale zato prudce reagují na alkohol. Někdy stačí jeden pohárek, aby se dostali do veselé nálady.

Z knihy Ladislav Jančo - Sny, karty, horoskopy