Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Nicholas z Flüe

Nicholas se narodil 21. března 1417 v úrodné rovině Flüeli ve Švýcarsku. Již od dětství praktikoval půsty a modlitby. Stal se moudrým soudcem a milosrdným vojenským vůdcem. V 50 letech opustil dům, aby se mohl věnovat meditacím, bez jídla a pití. Takto setrval 20 let, až do své smrti v roce 1487.