Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Tereza z Avily

Svatá Tereza z Avily se narodila 28. března 1515 jako Teresa Sánchez de Cepeda y Ahumada ve městě Avila ve Španělsku. Pocházela ze šlechtické rodiny, křesťansky založené. Po studiu v 16 letech se rozhodla stát jeptiškou v Karmelitánském klášteře Převtělení. Navzdory velmi chatrnému zdraví byla vzorem pobožnosti a skromnosti. Během života založila 16 klášterů. Žila bez jídla v pravidelných osmi měsíčních obdobích. Zemřela v roce 1582, ve věku 67 let.