Na diskuzi  

Zobrazeno 4606x

Zinaida Baranová - omlazení prostřednictvím breathariánství

Dnes navštívíme Rusko, abychom se seznámili s breathariánkou současnosti, Zinaidou Baranovou.

Přestože má 70 let, vědci, kteří ji vyšetřovali, byli ohromeni, když zjistili, že má biologický systém 30leté ženy. Jak je to možné? Zinaida připisuje své omlazení svému breathariánskému životnímu stylu, ve kterém se zcela spoléhá na kosmickou energii jako svou výživu.

V roce 2006 byl reportér online zpravodajství novin Pravda udiven, když ji uviděl poprvé. Očekávajíce, že potká "obstarožní vyhublou ženu", byl překvapeny, když zjistil, že "...Zinaida Baranová nebyla starším občanem. Vypadala spíše půvabně, se svými růžovými lícemi a světlými vlasy."

V té době žila Zinaida bez jídla více než 4 roky a shodila přibližně 18 kg. Podívejme se, jak se dostala do tohoto neuvěřitelného stavu duševního a fyzického zdraví.

Ve svém mládí Zinaida Baranová, kvalifikovaná jako inženýr - technolog, pracovala 5 let ve svém rodném Sverdlovsku (v současnosti Jekatěrinburg) v Rusku. Později se přestěhovala do Krasnodaru, kde zastávala pozici ve významném výzkumném ústavu. Ve věku středních čtyřiceti let se jí přihodilo několik nešťastných nehod, které navždy změnily běh jejího života. Nejdříve náhle zemřeli její rodiče, ačkoli byli stále v rozkvětu, a brzy nato její 18-letý syn zemřel při autonehodě.

Zinaida prošla přes fázi kruté deprese a začala se u ní rozvíjet kardiovaskulární onemocnění a jiné nemoci. Aby se vyrovnala se zármutkem, oddala se modlitbám. Během interview s australskou autorkou a breathariánkou, Jasmuheen, v roce 2007, se Zinaida podělila o své minulé zkušenosti: "Mnozí z vás už vědí a zažili jste to sami, že hluboký zármutek dokáže obrátit člověka a změnit běh jeho života. Já jsem konečně dostala vnitřní odpověď, kterou jsem předtím nebyla schopna získat od lidí v mém okolí - kdo je Bůh? Proč je v nás a my v Něm? Rozumím, že Bůh je energie a o něco později jsem pochopila, že Bůh je obrovský galaktický oheň. A přestože to nevysvětluje mnoho, ale náhle jsem pocítila, že je mi to všechno jasné. Proto jsem si koupila Bibli - přečetla jsem ji mnohokrát, podtrhávala jsem si v ní a nakonec byla celá Bible popodtrhávaná."

Trvalo jí deset let definitivně se dostat z deprese a učinit rozhodnutí, že změní svůj život. "Potřebovala jsem se vyléčit, protože jsem měla obrovskou škálu nemocí. Nutilo mě to, abych sama začala s čištěním mého systému. Ve smyslu pozemské pomoci, pomoci této planety, jsem používala knihu, která se nazývá: "Pomoz si", což je systém vnitřního čištění."

Aby zrealizovala tuto změnu, Zinaida si koupila chatu na úpatí Kavkazských hor a žila tam sama, doufajíc, že čerstvý vzduch a čistá horská voda napomohou jejímu zotavení. Dále se vzdala všeho masa a ryb a jedla pouze rostlinnou stravu, část z níž si vypěstovala sama. Zinaida také pokračovala ve svých modlitbách, hledajíc vedení u Ježíše Krista. Žila takovýmto způsobem po sedm let, až do roku 2000, když přijala vnitřní poselství, které ji přivedlo na začátek cesty života bez jídla.

"Byla jsem zapnuta. Nebyla to moje vlastní iniciativa. Byla jsem experimentem vedeným Nejvyššími Silami, které se zjevně o nás starají. Pamatuji si ten den. Stalo se to 29.3.2000. Přibližovaly se Velikonoce a já jsem se chystala zdržet se jídla. Náhle mou mysl zkřížila myšlenka někoho jiného, jakoby mi někdo říkal: 'Odteď nebudeš jíst pevnou potravu.' Nezalekla jsem se, byla jsem užaslá. Ano, neměla jsem žádnou touhu cokoliv jíst, jak dny plynuly."

Plná víry a důvěry v Nebe, Zinaida okamžitě přestala jíst pevnou potravu a přijímala pouze tekutiny. Zažívala tak mnoho úlevy a radosti, když byla bez jídla. Téměř o měsíc později měla další vnitřní komunikaci, aby se vzdala tekutin: "Potom bylo do mé hlavy dopraveno další poselství 18. dubna. Znělo: 'Teď můžeš žít bez vody.' Podřídila jsem se těm příkazům snadno, protože jsem si v té době rozvinula velkou důvěru v méh Učitele. A stalo se, jak bylo řečeno. Neměla jsem žádnou potřebu tekutin. A co více, přestala jsem cítit vůni jídla, jakoby byl můj smysl čichu vypnutý. Ale stále cítím všechny ostatní věci. Všechny ty změny udělaly mou proměnu lehčí."

V protikladu k její zkušenosti, když přestala jíst, Zinaida začala pociťovat fyzické potíže, když se rozhodla přestat přijímat tekutiny. Podle článku "Tři roky bez jídla", který napsal Dmitri Pisarenko, publikovaného v roce 2004, Zinaidine tělo podstupovalo hluboké čištění: bylo doprovázeno slabostí, křečemi, suchými ústy, vibracemi po celém těle. Kůže se jí sloupávala a brzy byla pokryta "štípanci od komárů". Článek prozrazoval, že reakce se "štípanci od komárů" může být způsobena faktem, že její tělo extrahovalo vlhkost ze vzduchu prostřednictvím pokožky. Během této úvodní fáze, kdy se stávala breathariánkou, měla Zinaida potíže i s chozením a vyjít nahoru po schodech bylo naprosto nemožné. Byla to pro ni děsivá zkušenost, avšak ona to vydržela a po šesti týdnech se její tělo stabilizovalo.

"Již po šesti týdnech se můj stav dostal do normálu. Od té doby chodím po světě bez jídla a vody, to znamená bez fyzického jídla. Ve skutečnosti mé tělo je živené, ale z jiných zdrojů." Ale Boží soud se ještě neskončil. Následujících devět měsíců byla Zinaida neustále trápena negativními myšlenkami. Aby s nimi naložila, spolehla se na sílu modlitby. Za každou negativní myšlenku, která se vyskytla, řekla třikrát Ježíšovu modlitbu. Jednoho rána, téměř o rok později, se probudila a zažila pocit míru, pocit milosti a rozpoznala, že se znovu narodila.

"Jednoho rána jsem si uvědomila, že něco velmi důležité prošlo skrze mne. Vzbudila jsem se za úsvitu a cítila jsem nesmírný mír a klid hluboko v mém srdci. Mé chápání bylo takové, že na mou cestu přišla nová kvalita a od toho momentu budu odolná negativnímu vlivu. Nazvala jsem můj nový stav 'vnitřním světlem'. Věřím, že bych bez něj nebyla schopná zůstat naživu."

Po tom, co se vzdala jedení jídla a pití tekutin, spoléhaje se pouze na kosmickou energii jako svou obživu, Zinaida upřednostňovala, že neřekne svým přátelům a sousedům o svém breathariánském životním stylu. Ve skutečnosti, když navštívila přátele a nabídli jí jídlo, zdvořile odmítla a řekla, že není hladová. Když přátelé navštívili ji, s radostí nakoupila jídlo a uvařila jim, protože vařila ráda, i když neměla žádnou touhu ochutnat to jídlo.

Toma, podnájemnička, která si u ní pronajala pokoj, oznámila v době rozhovoru, že za tři roky nikdy neviděla Zinaidu jíst ani pít. Když novinářka slyšela o její schopnosti žít bez jídla, chtěla se s ní setkat osobně, aby zjistila, zda to je pravda. Když s ní setrvala 5 dní, nedokázala najít žádný důkaz, že Zinaida podlehla nějakému jídlu nebo nápoji.

O pár let později, na naléhání svých přátel, aby se dala lékařsky vyšetřit, Zinaida podstoupila sérii testů, ve kterých lékaři zjistili, že její biologický věk je 30 let, ačkoliv ve skutečnosti to byla 67-letá žena. A co více, její menopauza se zastavila a místo toho nyní měla normální menstruační cyklus - vlastně mohla mít děti!

Kromě fyzickým změn si Zinaida všimla, že její vnímání světa již není stejné. Získala vnitřní poznání vesmíru. Samozřejmě, že všechny změny byly radostné. Nejsou to vždy běžné změny. "Především jsem vnímala svět odlišně... Mé vědomí se otevřelo, což mi umožnilo vstup do meziplanetárního poznání."

Zinaida věří, že jako výsledek svého života bez jídla, získala vnitřní světlo, nový stav bytí, který ji udržuje v chodu. "Moje vnitřní světlo mě udržuje... Je to jako základ vnitřní stability. Jsem velmi šťastná, že to (vnitřní světlo) mám, jinak by můj život byl celkem komplikovaný. Nemohla jsem se svým talentem vyjít na veřejnost více než dva roky, protože jsem neměla povolení Nebe. Musela jsem nějaký čas zůstat pokorná."

A co je to vnitřní světlo? Zinaida to vysvětluje jednoduše jako: čistota, soucit a láska. Přes své hluboké modlitby a důvěru v Boha, jako své vedení během období mimořádného zármutku, Zinaida získala schopnost žít z kosmické energie bez potřeby konzumovat jídlo či pití. Jak sama řekla: "Je to alternativní způsob výživy, živení se původní energií tak, jak to dělají minerály, rostliny a plankton."

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz