DIETA <<< OBSAH >>> KONTEMPLACE PASIVITY


VIZUALIZACE

Instinkt buduje lidské tělo, udržuje jeho fungování, zabývá se daty (např. snědeným pokrmem, pamětí), reaguje na psychické i fyzické podněty. Jakákoli činnost instinktu se projevuje jako výsledek práce programu.

Zmínil jsem se, že programy mohou být změněny. Pokud se mi nelíbí funkce nebo reakce na podnět, mohu se rozhodnout provést změny. Cílem změn (modifikace, odstranění nebo vytvoření programu) v instinktu je dosažení plánovaného výsledku činnosti instinktu.

Pokud se rozhodnu, že mé tělo bude reagovat konkrétním způsobem, např. na teplo, tmu, zranění, jídlo - mohu toho dosáhnout přeprogramováním instinktu. Pod pojmem "přeprogramování instinktu" mám na mysli jakoukoli změnu, odstranění nebo vložení alespoň jednoho programu do instinktu.

Za prvé je třeba si uvědomit, že instinkt potřebuje starostlivou péči. Tato láskyplná péče se projevuje zejména milováním instinktu. Čím více budete milovat svůj instinkt, tím lépe vám poslouží. Je lépe zacházet s instinktem, jako by to bylo vaše milované dítě nebo domácí mazlíček.

Víry (data přechovávaná v instinktu jako obrazy) a programy instinktu vytvářejí potřeby těla a reakce na situace. Lidské zvyky jsou projevením se obrazů a programů vytvořených v instinktu v souvislosti s danou věcí.

Ten, kdo ví, jak přeprogramovat instinkt (neboli jak ho správně vychovat), může měnit výsledek každé jeho činnosti. To platí rovněž pro potřeby těla s ohledem na jeho výživu.

Čili jste-li duchovně připraveni nebýt závislí na jídle, poslední věc, kterou musíte udělat, je přeprogramovat instinkt v oblasti vztahu mezi jídlem a tělem. V závislosti na vašich přeprogramovávacích schopnostech to může trvat od jedné sekundy (nebo i méně) do několika desetiletí (nebo i více).

Vizualizace (často používaný název je afirmace; pozn. překl.) je jedna z nejjednodušších a nejefektivnějších metod přeprogramování instinktu. Jedná se o vědomou činnost, která přinese plánované změny v práci těla a okolnostech života.

Pokud chcete, aby bylo tělo nemocné nebo zdravé, abyste byli bohatí nebo chudí, chcete-li materializovat nebo dematerializovat věci, rozvíjet v sobě určité schopnosti atd., můžete použít vizualizaci. Přirovnáme-li vizualizaci k programování a vás k programátorovi, pak život je hra, kterou píšete podle svých představ.

Aby byla vizualizace účinná (čili aby byl výsledek přeprogramování patrný), je třeba vytvořit správný obraz (film) a nasytit ho energií. Následujících pět bodů popisuje detaily, které je třeba splnit:

  1. Jasný, realistický a živý obraz nebo film, ve kterém jsou detaily vnímány všemi smysly.
  2. Dosažený výsledek v přítomném čase.
  3. Pociťování stavu již dosaženého výsledku.
  4. Vědomí, že toto je realita.
  5. Energie doprovázená Láskou.

Ad. 1

Za prvé a především vězte, co chcete, tedy co je cílem vašeho rozhodnutí. Prozkoumejte všechny detaily toho, pro co jste se rozhodli a co má být zrealizováno jako výsledek vizualizace. Vytvořte obraz, kterého se účastní i smysly. Čím více smyslů je do obrazu zapojeno, tím realističtější a živější obraz je - tím jednodušší je realizace vizualizace.

Například, pokud výsledkem vizualizace má být vlastní dům, představte si sami sebe s rodinou, jak v tom domě žijete. Sledujte, jak rozmlouváte v blízkosti domu (sluch), jak zvete přátele k návštěvě (zrak) atd. Čichejte vůně, např. čerstvě natřených zdí, květin na zahradě (čich). Můžete také v kuchyni ochutnat čerstvě připravené nápoje (chuť). Mezitím vnímáte příjemné teplo odpoledního slunce (hmat). Díky tomu všemu je obraz tak živý a reálný, že se ve vaší představě stává filmem.

Vytvořte pouze ty detaily obrazu, které jsou pro vás důležité. Další podrobnosti budou dotvořeny spontánně, takže se o ně nemusíte starat. Například, pokud je pro vás důležité umístění či tvar domu, vytvořte tyto detaily jasně. Ale pokud počet oken a barvy stěn nejsou pro vás tak důležité, nevytvářejte je v obraze vůbec.

Do vytvořeného obrazu nezahrnujte způsob, jak dosáhnout konečného výsledku (pokud vás způsob realizace nezajímá nebo dokonce není konečným výsledkem). Obraz sám, čili konečný výsledek vizualizace, je důležitý, nikoli způsob jeho realizace. Pokud v obraze vytváříte způsob, jak dosáhnout konečného výsledku, jste tímto způsobem omezeni. Je více možností, o kterých nevíte, které jsou efektivnější, jednodušší, výhodnější atd. Je lépe vytvořit a udržovat pouze konečný výsledek, nikoli způsob, jak k němu dojít.

Například pokud jste se rozhodli vyléčit své tělo, spatřete se jako šťastní a naprosto zdraví. Nepředstavujte si způsob, jakým se léčíte. JÁ má mnohem účinnější metody, ve srovnání s tím, co si je intelekt schopen představit.

Ad. 2

Představovaný výsledek ve vytvořeném obraze (filmu) má být v čase přítomném. Pokud v představách říkáte např. "budu" mít, dostanu, uvidím, koupím, stanu se nebo jiná "budu" (za použití budoucího času) - pak se to stane skutečností. Čili dnes "budu", zítra "budu", za rok "budu", za dvacet let také "budu" a tak až do... takže kdy to vlastně bude?

Vizualizace vám dá to, co jste vytvořili. Pokud jste vytvořili obraz v budoucnosti, nezrealizuje se v přítomnosti. Žijete v čase přítomném, nikoli v čase budoucím, nedostanete to, co si představujete, že bude realizováno v budoucnosti.

Ad. 3

Obraz má představovat již realizovaný konečný výsledek, již dosažený cíl. Pro vás je to již současná realita. Pokud jde o výše uvedený příklad - vidíte a cítíte se v tom domu tak samozřejmě, jako byste v něm již bydleli, spali, pracovali a odpočívali. Považujete to všechno za plně realizovanou skutečnost.

Instinkt není moc dobrý při práci s intelektuální iluzí zvanou "čas", neví, co je čas. Je jak malé dítě, řeknete-li mu "dnes", "zítra", "za týden", nerozumí tomu, tyto rozdíly nejsou pro něj důležité, protože jeho intelekt se dosud nenaučil vytvářet čas.

To je jeden z hlavních důvodů, proč obraz musí být prezentován jako již realizovaný. Již nyní má být viděný, cítěný a považovaný za aktuální skutečnost.

Ad. 4

Víte, jaký je rozdíl mezi věděním a vírou? Již jsem se o tom zmínil. Když něco víte, pak v to nemáte víru. Když věříte, pak o tom také pochybujete, protože to prostě nevíte.

Nerozumíte? Zeptám se vás. Víte anebo věříte, že čtete tuto knihu? Jaká je vaše odpověď? "Vím, že čtu", nebo "věřím, že čtu"? Rozumíte nyní tomu rozdílu?

Když hledáte rady týkající se vizualizace, můžete najít informace říkající, že je nutné "pevně věřit", protože "víra hory přenáší". Bez ohledu na to, jak silně v něco věříte, v tu samou chvíli o tom také pochybujete. Ale když víte, pak nemáte pochybnosti.

Jiný příklad. Někdo vám zavolá a zeptá se, co děláte. Odpovíte podle pravdy, že čtete knihu. Vy to víte, ale druhá strana tomu může pouze věřit. Jestliže se však zeptá, co dělá váš manžel nebo manželka, že není doma, můžete odpovědět: "Nevím, ale věřím, že chodí po nákupech." Znáte zvyky svého partnera, věříte (možná na 99,99%, protože nemáte 100% jistotu), ale nevíte. Kdybyste mohli vidět do dálky a vidět svého partnera, pak byste věděli.

Vizualizace vyžaduje, abyste věděli, že obraz ve vaší představě je již realizovaná skutečnost v přítomnosti.

Můžete pochybovat, zda jste schopni to vědět. V takovém případě si myslíte, že můžete jedině silně věřit. Dobře, tedy věřte. Je to lepší, než nedělat nic, nebo to přesunout do budoucnosti.

Mimochodem. Viděli jste, jak někdo zhmotnil předmět (např. jablko na předpažené ruce)? Pak jste viděli příklad vizualizace, ve kterém ta osoba věděla (že to jablko tam už je).

Ad. 5

Bez dostatečného množství energie vizualizace nevznikne. Té energie není třeba tolik, jak vyplývá z rovnice e=mc2, protože takový zákon se tu neuplatňuje. Když mluvím o energii, nemám tím moc na mysli definici, že energie je potenciál schopný vykonávat práci. Mám spíše na mysli to, co člověk pociťuje pod vlivem emocí. Emoce je reakce instinktu (čili je to program), objevující se během náhlého uvolnění nebo blokování energie.

Vzpomínáte si na moment, kdy jste byli vyděšeni natolik, že vám vlasy "vstávaly na hlavě" a srdce téměř vyskočilo z hrudi? Pak si připomeňte energii, která se vás tehdy zmocnila. Také si připomeňte energii, která se objevila, když jste prožívali největší lásku svého života. Teď už asi víte, co mám na mysli, když mluvím o energii nutné pro realizaci vizualizace.

Takže máte již hotový obraz, který je zcela reálný a existuje v přítomném čase. Víte, že ten obraz představuje vaši současnou realitu. Nyní potřebujete už jen energii, aby se obraz projevil ve vašem (materiálním) světě.

Takže si dovolte pocítit tu nejsilnější energii, která se objevuje v čase emocí spojených s prožíváním Lásky. Nejprve dovolte, aby se Láska projevila skrze vás. Nemusíte nic dělat, prostě dovolte Lásce projevit se, protože jste jejím zdrojem.

Obraz vizualizace je možné porovnat se semenem, zasetým do půdy. Energie probuzená emocemi je srovnatelná se Sluncem a vodou. Semeno bez vody a Slunce nikdy nevyroste do rostliny.

Jak to udělat prakticky? Nejprve se soustřeďte na sebe a relaxujte. Dovolte, aby se Láska projevila skrze vás (vaši mysl a tělo). Když cítíte tu vzrůstající energii, doprovázející Lásku, vyvolejte si v představě obraz (se všemi jeho rysy, jak je popsáno výše). Čím více Lásky se skrze vás v tuto chvíli projeví, tím efektivněji (dříve, jednodušeji) vizualizace zrealizuje výsledek.

O projevování se Lásky, kterou jste, napíši v následující kapitole.