Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Ram Bahadur Bomjan

Ram Bahadur Bomjan ("Buddha Boy") se narodil 9. dubna 1990 v Bungjoru, v Nepálu. V roce 2005 šel na pouť a po návratu z cest zaměřených na duchovní hledání se tiše usadil pod posvátným stromem, zahalil se do šátku, zavřel oči, vzpřímeně se posadil se zkříženýma nohama. Zůstal v hluboké meditaci bez přestávky k jídlu nebo pití po dobu tří měsíců. Po prvních třech měsících byl probuzen ze své meditace díky několika uštknutím hadem. Došel k závěru, že hadí uštknutí je pro něj test k překonání s cílem dosažení Nirvány a proto se rozhodl meditovat dalších šest let bez pití tekutin a jedení jídla.