Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Anna Kateřina Emmerichová

Anna Kateřina Emmerichová žila v letech 1774-1824 ve Flamschenu v Německu. Žila život čistoty a jednoduchosti. Posledních 12 let života žila nezávisle na jídle, udržujíc se zcela z Božího Přijímání.