Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Helena Enselmini

Požehnaná Helena Enselmini se narodila v Padue v Itálii v roce 1200. Ve 12 letech během půstu před Velikonocemi navštěvovala kostel Svatého Jiří. Kazatel, Svatý František z Assisi, mluvil o absolutní chudobě a horlivých charitativních činech s takovou jasností, že ji inspirovala k zasvěcení svého života Bohu. Helena se rozhodla následovat jeho příkladného života bez světského pohodlí ve prospěch lidstva. Svatý František poskytl ubytování pro zbožné dívky v kapli v sousedním Saint Damianu, který přestavěl. Ten se stal prvním klášterem Druhého františkánského řádu chudých dam, které se později staly známými jako Chudé Klaristky, Chudé dámy nebo Sestry Svatého Františka. Helena se rozhodla jít ve své oddanosti o krok dále a odolat nutkání konzumace potravin a pití. Začala půstem na několik měsíců najednou, přežívajíc z Boží milosti jen o vodě a oplatkách Svatého přijímání. Poté pokračovala ve zdržování se od jídla a tekutin po dalších téměř 20 následujících let. Zemřela v roce 1242. Roku 1695 byla blahořečená Katolickým papežem Innocentem XII.