Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Hira Ratan Manek

Hira Ratan Manek se narodil 12.9.1937 v jižní Indii, Bodhavad. Žije pouze ze slunečního svitu. V roce 1995 zcela přerušil přísun živin pomocí půstů o délkách 211, 411 a 130 dnů. Od té doby nepozřel ani kousek pevné stravy, pouze občas pije trochu kávy, čaje nebo jiné tekutiny. První hodinu od úsvitu a poslední hodinu před soumrakem postává s bosýma nohama na zemi a upřeným pohledem sleduje sluneční kotouč. Každý večer se bez mžiknutí oka dívá hodinu do slunečního světla. Je to jeho potrava.