Na diskuzi  

Upozornění: Plánované ukončení provozu těchto www stránek ke dni 31.12.2026.

Alphais z Cudotu

Svatá Alphais z Cudotu se narodila v Mardelle ve Francii přibližně v roce 1150. Po smrti otce se její rodia přestěhovala do Cudotu. Když onemocněla malomocenstvím, modlila se k Bohu o pomoc. Byla zázraně vyléčena a přestože byla nadále připoutána na lůžko paralyzovaná, obracela se i nadále vroucně k Bohu. Po zbytek života se stala nezávislá na fyzické stravě a pití a byla obdařena moudrostí a proroctvími. Zemřela v roce 1211.