Na diskuzi  

Zobrazeno 11332x

8denní proces přechodu k breathariánství

Úvod k hladkému planetárnímu přechodu na breathariánství

TOTO JE DOKONALÝ, VYVÁŽENÝ A SKUTEČNÝ PROCES K PŘIPOMENUTÍ VAŠEHO PŘIROZENÉHO A VĚČNÉHO SPOJENÍ S KOSMICKÝM ZDROJEM ENERGIE

Nekonečná Pránická Bytost vyzařuje v 8 dnech nevyjádřené Stavy Lásky, které vede Akahi přes vědomé dýchání. Božská Přirozenost Bytosti ztělesňuje Pránický Stav skrze spojení stránek mysli, těla, emocí a duše-ducha.

V tomto procesu pracujeme přímo s jediným vědomím Elektromagnetické Ligy (merkaba, Aura, Tělo Světla) v dechu, v tichu, v nehybnosti, aktivujíce různé smyslové stavy - neuronové a buněčné (duše, mysl, tělo) osvobození a vyprázdnění Bytosti od strachů a formování, které by mohly blokovat Univerzalizaci rozvoje Lásky v trvalém vyjádření něčí Bytosti.

Jako důsledek se objeví velký rozvoj vědomí a zmizí pocity nezbytnosti vytvářené iluzí oddělenosti, jako jsou nezbytnosti jíst, pít, spát, onemocnět, stárnout a zemřít stejně jako všichni ostatní. Získáte také nadvládu nad svým životním cyklem, neboť jsou aktivovány vnitřní kódy, zesíleny atomové struktury a přeprogramována DNA, což bude mít dopad i na vaši rodinu a děti, na další generace.

Technicky

K lepšímu porozumění procesu je třeba pohlédnout na to jako na symbol nekonečna, jako na číslo 8.

Jedna z kružnic je výdech - 3 dny (vydechování neboli vědomé dovolení sobě se v tichu vyprázdnit - mysl, emoce, tělo, duše).

Bod, ve kterém jsou tyto dvě kružnice spojeny je nic-všechno, konec a začátek - 2 dny (zde váš vnitřní vesmír dýchá vámi ve vašem vlastním energetickém víru).

Druhá kružnice je nádech - 3 dny, nebo vědomá absorpce Vesmírné informace, kterou si zvolíte mít.

*

Spolu s dietou, v průběhu 8 dnů s pomocí Akahiho, budou provedeny přesné sledy sezení Vědomého Dýchání a Afirmace Světla, která obsahují nezbytné informace, které Vesmír pro tento proces zvolí.

První až osmý den: DVĚ dechová cvičení každý den, dáno a odpoledne.

Tato obsahují: Pránické Neurobuněčné Programování, Propast Vnitřního Ráje Blaženosti a Nekonečné Pránické Světlo.

*

8 dnů

1. den, Vyrovnání Těla: dovolíte si jíst vaše oblíbené ovoce a pít čerstvé ovocné šťávy v množství dle vlastního uvážení.

2. den, Vyrovnání Mysli: mírně si dovolíte pít velmi jemné čerstvé ovocné šťávy, až dosáhnete bodu, kdy budete odpoledne a večer pít jenom vodu v množství dle vlastního uvážení.

3. den, Vyrovnání Emocí: všechno opusťte s lehkostí a dovolte Bytosti integrovat se do prázdnoty v suchu, žádné ovoce ani tekutiny nebudou požívány tento den, stejně tak 4. a 5. den.

4. a 5. den, Buďte Duší: v Nehybné Energii, kde se dualita ega obrací v prach, si připomeňte Bytí udržované Vesmírem a jako důsledek se rozvíjí Pránické Vědomí, na vaší přirozené cestě, snadno a přesně pro vás, je to čistě životní zkušenost.

6. den, Buďtte Emocemi: v tento den z místa vědomé nevinnosti si dovolte lehce integrovat tekutiny do současnosti, začněte ráno s vodou a čerstvými ovocnými šťávami odpoledne/večer.

7. den, Buďtte Myslí: rozšířením vašeho vnímání a smyslů si dovolíte pít šťávy připravené z vašeho oblíbeného ovoce, učíce vaše tělo přijímat stravu z prostoru nenutnosti, radosti a potěšení.

8. den, Buďtte Tělem: v tento den se Pránické Vědomí projevuje v pocitech, neuronech a buňkách a dochází k reakci celé Bytosti, všímáte si přínosu vašeho procesu, pozorujete rozšíření vašeho vědomí a porozumění a prožívání toho fyzicky z vaší buněčné struktury, pronikáte a procházíte skrze všechna vaše těla a ztělesňujete se v životě. V tento den budete pít čerstvé ovocné šťávy připravené z vašeho oblíbeného ovoce.

Video - 8 denní proces přechodu k breathariánství

Zdroj: http://www.akahmi.com/events.html