Na diskuzi  

Zobrazeno 5220x

Oberom C. Silva - návrat k našemu Božskému Já přes breathariánství

Dnes navštívíme rozsáhlou a mnohostrannou zemi Brazílie v Latinské Americe, abychom si pohovořili se šlechetným breathariánem Oberomem Silvou, který má hlubokou úctu k životu. Oberom je devět let nezávislý na jídle.

"Poznal jsem, že vibrační vzorec, který vstupuje do těla, když jíte nějaké fyzické prvky, pokud jste v trvalém štěstí, tak se nemění. Pokud jste chyceni v denních dramatech, jste obětí ovládání, ve strachu z utrpení - vše, co si dáte dovnitř, se střetává s vašimi vibracemi. Stanete se zcela bezbranní vůči vnějším vibracím, venkovním vibracím. Je to stejné jako prostředí, ve kterém se potloukáte, společníci, které máte, vaše zábava, televize - všechno přinese tyto husté vibrace, každá další horší bude rovněž ničit naši energii a pokaždé, když jsme napojeni, jsme chyceni v tomto kruhu přežití, hladu, potřeby jíst."

"A také se to týká jídla. Pokud jíte potraviny s nízkou energií, smrti, bolesti, utrpení, násilí, strachu, vstupují vibrace těchto faktorů, které jsou velmi těžké, s velmi nízkou vibrací. Tak je to pro vás těžké žít tohle štěstí - mluvím o tomto nepřetržitém štěstí, o tomto vědomí být šťastný. Prožíváte tu a tam chvíle radosti a pak zase vstoupíte do této horské dráhy vjemů a pocitů. Jako hlavní myšlenku vidím, i pro účely pránického vědomí, že jsou lidé zakotvení ve vědomí - ego již více nebude vytvářet struktury, vytvářet hry. Tak se můžete dostat z mechanismu tohoto ega, života v minulosti, života v budoucnosti, projíždění pomocí potěšení, jen sledovat a být šťastný se vším, být vděčný v energii vděčnosti, která je vznešená. Vděčnost je božská. Přináší to neomezené vibrace, vibrace Boha."

Vlivem své výchovy vedl Oberom velmi aktivní životní styl, ve kterém věnoval svůj čas a úsilí zlepšení životů těch druhých, jak těch místních, tak globální komunity.

"Narodil jsem se do alternativního společenství se životním stylem orientovaným směrem k sebepoznání. Byl jsem zrozen doma přirozeným porodem - žádná alopatická medicína - žádný bílý cukr, žádná TV, bez masa. Vše bez námahy, ve všem vzděláván takovým způsobem, že mi bylo vše rodiči vysvětlováno a my jsme je chápali, nebyl v tom rozdíl. Musel jsem se normálně vzdělávat. Promoval jsem v tělesné výchově. Nyní dělám postgraduální studium v józe. Hlavně jsem v Brazílii a po celém světě pracoval na šíření a vyjasnění toho, co je pránické vědomí. Jsem aktivista pro vegetariánství, nejen na ulicích, ale také se zaměřuji na část vzdělávání a osvětu studentů, ať již akademických škol nebo běžných škol. Napsal jsem knihu s názvem 'Cestování ve Světle' ('Viajando na Luz'), která seznamuje s mými zkušenostmi duchovního putování mezi Evropou a Indií, která trvala devět měsíců."

"V současné době pracuji na vydávání těchto knih. Jsem učitelem jógy. Dělám to během týdne. Pracuji. Jsem také správce ekologické nevládní organizace nazvané MADRE - což znamená 'Přítel hnutí ekologické rozmanitosti a regenerace' ('Movimento Amigo da Diversidade e Regeneração Ecológica'). Také jsem členem rady ABRASCA, což je 'Brazilské společenství alternativní komunity' ('Associação Brasileira de Comunidades Alternativas'), kde máme pravidelné schůze k činnostem v souvislosti s návrhy alternativního života. Navíc práce s agrolesnictvím, permakulturou, bio-výstavbou je také částí mých každodenních aktivit. Má osobní činnost je také udržet mé bytí, tak jsem vždy vibračně na této energii, což je štěstí a láska a to je dobré pro každého, kdo dělá dobro pro planetu."

Oberomova vášeň podporovat soucitnou rostlinnou stravu pocházela z náhodného setkání.

"Vlastně začátek mého příběhu, jako aktivisty pro vegetariánství, pochází z přečtení knížky 'Klíč k okamžitému osvícení', od Mistryně Ching Hai. Je tam také otázka celostního soucitu, jako doplněk k různým náboženským liniím, které také obsahují toto pochopení, soucit, respekt k jiným bytostem, které jsou tak čisté. Tohle mě povzbudilo, abych informoval lidi jako mluvčí těchto bytostí, kteří mluví v jazyce, kterému lidská hustota dnes nemůže porozumět. Cítil jsem se přinucen a velmi povzbuzen, vlastně způsobem, kterým mluví a nyní to je práce, kterou dělám."

"Rozdělil jsem si čas a někdy je čas velmi krátký. Vracím se domů z mých úkolů a jsem vzhůru do noci, odpovídám na e-maily, které přichází z celého světa s otázkami, s žádostmi o knihy. A ačkoli je to tak rušné, často velmi náročné, mám dojem a pocit klidného vědomí, že dělám svou dharmu."

"Takže tuto knihu, 'Klíč k okamžitému osvícení', od Mistryně Ching Hai, používám hodně abych přinesl toto pochopení jiným lidem. V té době jsem nevěděl, odkud to přišlo a také, jak kontaktovat tento odkaz vědomého bytí v naší dimenzi, které je naší výsadou. A potom v roce 2006 v São Paulu, na prvním Brazilském a Latinskoamerickém vegetariánském kongresu, byl stánek Mistryně Ching Hai a tam jsme byli, já a můj bratr, osloveni. Byli jsme osloveni, protože jsme byli v místnosti hluboce zapojení v aktivitě procesu osvobození zvířat. A mohu říct, že to vše bylo nádherné. Vše se stalo v pravý čas, přesně načasováno, a vždy se k tomu budu moci obrátit, nejen jako na dobrou vzpomínku, ale jako na cíl, na zdroj o kterém vím, o který se mohu opřít ve chvíli nerovnováhy, pochybností, bez jakéhokoli strachu."

Bylo to další náhodné setkání, které otevřelo Oberomovi možnost žít výhradně z prány, kosmické energie.

"Narodil jsem se do rodiny hledačů, takže já i můj bratr jsme vyrůstali bez masa. Nikdy v životě jsme nejedli maso, navzdory nesouhlasu příbuzných, učitelů, společnosti. Vyrostli jsme silnější, zdravější, bez alopatických léků a s podobnou produktivitou a někdy i lepší, než ostatní v naší věkové skupině. Takže vždy jsme měli tuto výživu. Bylo pro nás vždy v pořádku nejíst maso, nekrmit se bolestí a utrpením. Kromě toho tu vždy byla možnost, abychom vyvíjeli vnímavost v tomto směru. Proto jsme odložili laktovegetariánskou stravu kvůli vědomější stravě, což je veganství. Z toho jsme poznali, že množství toho, co jsme snědli, se rovná množství energie, kterou vydáme na strávení materiálu, který sníme."

"Vrcholem tohoto příběhu pro nás pro všechny bylo, když vyšla kniha 'Život ze Světla', od Australanky Jasmuheen, ve které zmiňovala iniciační proces, duchovní iniciaci, 21 dnů, ve kterém je přeměna našeho systému víry pro tuto neomezenou oblast a božských bytostí, kterými jsme - předěl, kde naleznete sebe, kde poznáte božskou bytost, kterou jste - a to je z tohoto vědomí, že jsme živeni samotným Bohem, že jsme se probudili k tomuto štěstí, které trvá dodnes. Od roku 2001, to je devět let, co žijeme v tomto požehnání, které v nás stále více stimuluje spontánní pocit vděčnosti, který přináší dokonce ještě více požehnání, více hojnosti a prosperity našim životům."

"Největší silou, kterou jsme měli, byl vztah ke knize "Životopis jogína" od Jóganandy - můj otec již byl vyznavačem Jóganandy dřív, než jsem se narodil. Takže povídky o Tereze Neumannové, Giri Bale, Babajovi, různých jogínech, kteří jsou na více místech, komunikují telepaticky - všechno toto byly večerníčky, které jsme poslouchali, takže jsme si vždy mysleli, že jsou skutečné. Náš systém víry v tomto ohledu byl, že jsme vše přijali, ale samozřejmě v rámci představ, že to (žití z prány) bylo pro osvícené jogíny z Himalájí a ne pro pouhé smrtelníky, jako jsme my, dokud nedorazila kniha a vše nezměnila, protože kniha zmiňuje Jóganandu. Takže jsem se silně sžil se vším, co autor o této možnosti v knize zmiňoval a popisoval."

Oberom vyrůstal v rodině, která ve všem respektovala život, všichni členové rodiny se tohoto principu drželi svým životním stylem s rostlinnou stravou. Oberom byl velmi brzy vnímavější ke vznešenějším hodnotám lidského života.

"Mí rodiče přišli z hlavního města São Paula, metropole, která je dnes známá jako centrum příležitostí, a objevili, že je to nenaplňuje v tom, co viděli jako pravdivou cestu životem, kterou chápali jako záměr své inkarnace tady a která šla daleko od toho, mít dobrou práci, dobrý plat... a toho všeho, co tam lidé hledali. Tak se rozhodli jít na venkov, na jih Minas Gerais, aby měli rodinu daleko od principů konkurence, od strachu... Všechny děti, a ne málo, se řídí stejnými ideály, mají stejné vnímání života, světla, práce, lásky... aby podnítili lásku v našem každodenním životě s lidmi. Ani ne tak hodně o lásce mluvit, ale žít láskou a pochopit, že náš příklad mluví hlasitěji, než naše slova. Takže, když jsme se setkali s pránickým vědomím, neboli žitím ze Světla, bylo to široké poznání pro celou rodinu."

Když Oberomova matka začala s přechodem na žití z prány, bylo nádherné spatřit pak její fyzickou přeměnu.

"Moje matka procházela pránickým procesem s naprostým přesvědčením, což se odrazilo v jejím procesu. O šest měsíců později vstoupil do procesu můj o rok mladší bratr, o dva dny později jsem vstoupil do procesu já. O dva týdny později začala proces má sestra, dva dny po tom začal s procesem můj otec. Čtyři procesy a má matka asistovala. Bylo to pro ni velmi těžké, protože je ten pečující typ člověka a najednou viděla, že nějakým způsobem je od této přirozené funkce odříznuta."

"A my jsme viděli, že se nějak měnila, když procházela svým procesem, protože v té době, kdy procházela přechodovým procesem, byla žena, matka šesti dětí, něco po čtyřicítce... přetížená. Stres se odrazil na jejím těle: měla vyšší váhu, vypadala unaveně, nižší energii, ale vždy velmi duchovní a všechno, ale ona postrádala toto požehnání. Takže když to udělala (přechod na breathariánství), jednoduše zkrásněla, vně i uvnitř. Mohli jste vidět tuto změnu v očích. Žertoval jsem, že už nemám nudnou mámu a místo ní jsem získal bezva starší sestru."

Když viděli úžasnou změnu své matky po přechodu na životní styl bez jídla, Oberom společně s ostatními členy rodiny se rozhodli také podstoupit přechodový proces.

"Vztah spojení pupeční šňůrou se ještě více upevnil v lásku, a proces sám byl v našem případě velkým experimentem, protože o něco později dělal proces bratr ve čtrnácti letech a pak další sestra prošla procesem ve třinácti letech. Takže bylo několik členů rodiny, s výjimkou malého, který to také chtěl udělat, ale byl pozastaven, aby to nedělal, byla to živá zkušenost. Bylo to pro nás zajímavé, vidět se jako ve zkumavce, protože nebyl žádný manuál, který by popisoval, když se stane to, musíte udělat tamto. Pak tam vyšla otázka internalizace ticha a poznání, slyšet odpovědi přicházející zevnitř. Víme, že vědomím přichází vše: je to vše. Tohle bylo velmi zajímavé, probuzení více těchto věcí, ve které jsme věřili: 'Jsme jeden', 'vytváříme si svou realitu' - všechna tato klišé jsme žili v praxi. Opravdu! Podání, že buňky těla to znají, není jen nádherná teorie."

Zatímco Oberom procházel 21denním procesem přechodu k breathariánství, zakoušel již některé fyzické výhody. Nicméně, bylo to božské spojení, které bylo řídicí silou pro jeho rozhodnutí žít z prány.

"Moje strava byla předtím založena na objemu, ale vždy dodržovala nenásilí. Samozřejmě, nevěděl jsem, že mléčná strava je velmi obdobná utrpení zvířat, možná díky nevědomosti. Mám pocit, že jsem procházel bez utrpení, ale v nevědomosti."

"Když jsme slyšeli o této možnosti, znamenala pro mě silnou možnost získání této zkušenosti opravdového pocitu, že jsem vyživován Bohem. Bylo to pro mě velmi silné. V té době, pro mě jako mladého kluka v 17 letech, to bylo opravdu fantastické, také výhody, které tvořila představivost o faktoru nejedení. Byl jsem sportovec, což jsem během 21denní lhůty pozastavil, a více či méně asi měsíc a půl, vlastně tři měsíce zotavování, než jsem se znovu ustálil, až o tři měsíce později jsem měl o kilogram víc, než jsem měl před procesem, ale ve svalové hmotě jsem měl rezervu energie pro návrat k házené, pro běh 14 km v Minas Gerais, jízdu na kole do kopce a z kopce jako trénink, cvičení capoeiry a atletické činnosti, jen z pití džusu a žití z prány, třikrát týdně, a vše toto jsem dělal. Hodně mě to motivovalo. Byla to velmi silná motivace, ale hlavní bylo, což bylo stejné pro celou rodinu, že to byla možnost, být blíže Bohu nebo tomu vědomí. To byla opravdu největší motivace."

Pro Oberoma byl 21denní proces cestou k sebeobjevení, jedna ze zkušeností zanechala hluboký a nezapomenutelný dojem.

Vzpomínáte si na něco zajímavého během tohoto 21denního procesu, co byste nám mohl sdělit?

"Víte, tento proces šel velmi hladce. Co poutá nejvíce pozornost, z toho, co si vzpomínám... Vlastně mám dobrou paměť co se toho týče. Různé detaily, například první týden, strávit 24 hodin úplně bdělý a naučit se, jak se s tím vypořádat, rozpoznat vzorce ega, rozlišovat, kde je ego a kde vědomí, vzdalovat se od příkazů ega, budoucnosti a minulosti, což přinášelo utrpení v dané situaci, a vstupovalo do momentu, kde bylo utrpení. Učit se díky praktickým zkušenostem, to dělá celé odlišným. Takže to byla velká škola."

"A další věc, která vyžaduje hodně pozornosti a která stojí za zmínku je, že ve druhém a třetím týdnu jsem viděl Boha ve všem. Všechno byla láska, chtěl jsem vše obejmout. Někteří lidé říkají, že je to uvolněním endorfinu - mohlo by to být, ale jde o to, že jsem viděl všechno barevnější, a zkušenost, že jsem byl naplněn láskou a štěstím, byla velmi úžasná."

Po počátečním stádiu hladkého proplouvání se pro Oberoma stal přechodový proces výzvou.

"Můj první den bez jídla byl o něco dříve před procesem, má příprava byla v neděli. Jednou jsem se probudil a byl připraven absolutně nejíst, ale se všemi svými mentálními vzorci, co se mohou stát. Co jsem řekl, to jsem udělal. Měl jsem den malou bolest hlavy, někdy pocit slabosti, a další den jsem se probudil a skoro jsem neměl sílu vstát z postele. Na rozdíl od toho, přechodový proces, když jsem proces započal, se můj první den zdál být jako normální, druhý den vypadal normální, třetí den vypadal jako normální den."

"Čtvrtého dne mě začal obtěžovat problém se spánkem a já jsem čtvrtého dne začal poznávat své silné ego. Pak záležitost s jídlem od prvního dne mého procesu - velmi, velmi hladký. Měl jsem zkušenost s jídlem, jako vozidlem emocionálního naplnění, jako ventil, když je naše emocionální pole otřesené, přerušil jsem vztah a nemohl jsem na to přestat myslet, nemohl jsem se odpoutat nebo se obklopit vědomím, kdo jsem. Vstoupil jsem dovnitř ega, šel jsem hluboko do ega a řekl: 'Je to na tobě', a ono (ego) mě potrestalo pocity, které chtělo mít."

"Bylo to v době po třech letech vědomého žití, kdy jsem se přistihl jíst, abych vyplnil emocionální díru, a byla to velmi velká zkušenost, když se na to dívám dnes, protože má fyzická odolnost klesla okamžité dolů. Na začátku jsem okamžitě nastydl, poté, co jsem se vrátil k tuhé stravě. Cítil jsem se hustější k jemnému vnímání. Myšlenky byly invazivní, chaotické, hlučné a to rozhodilo mé osobní chování. Tak to byl užitečný zážitek a dnes jsem se z toho hodně poučil."

"Nemám už potřebu více jíst, nepotřebuji už cokoli pít. Začal jsem zkoušet házenou, atletiku, kapoeru a... páni! Je to o tom, že se člověk sám čistí, nalezne rovnováhu a přístup k povědomí o neomezeném bytí, kterým jsme."

"'Pranariáni' se říká lidem, kteří žijí z pránického vědomí, tohoto vlastního neomezeného vědomí lidských možností. A to pochází ze skoku ve vědomí, myslím, z duchovních zkušeností, například na úrovni zasvěcení, je to postupný proces a člověk si toho užívá, tohoto božského začleňování, znovuobjevování toho, co mu bylo dáno. Takže coby pranarián v rámci této vibrace ťuknete na tyto vlastnosti, které spaly. 'Breatharián' je pojmenování pro člověka, který dodržuje dietu. Já se opravdu omezuji na stravu, kde není konzumováno nic fyzického."

"Breatharián je člověk, který žije vyloženě z prány. Existuje v rámci pránického vědomí, tudíž je pranarián. Překročil připoutanost k chuti, k pocitu potěšení, takže je dokonce osvobozen od otázky žití pro potěšení z chuti. Jsem pranarián, ale nedomnívám se, že jsem breatharián. Nezaměřuji svůj život na to být breathariánem. Neusiluji o to. Hledám tuto stálost, stabilitu ve vědomí, být stále šťastný, zcela šťastný, úplně. To je to, na čem pracuji a mám pocit, že výsledkem této stability ve vědomí je, že mizí touhy a moje buňky už poznaly, že jsem vyživován pránou."

"Ve dnech, kdy jsem byl 'na suchu', kdy jsem se vyživoval výhradně z prány, jsem neměl pocit jakéhokoli nedostatku. Moje energie je mnohem vyšší. Moje práce je fyzicky náročná, dokonce manuální práce a necítím jakoukoli únavu a podobně. Dovolit si pocity potěšení, je opravdu záležitost ega, proto se nepovažuji za breathariána, ale raději za pranariána, žijícího z pránického vědomí a možná přicházejícího k breathariánství."

Po zdolání výzev přechodového procesu, byl výsledek pro Oberoma mnohem lepší, než očekával.

"Fyzicky jsem se opravdu cítil fajn. Vlastně, skutečnost, že jsem za minulých devět let nebyl nemocen, je nádherná! Je to velmi cenná zkušenost. A dokonce i pocit těla, které je plné energie, povzbuzené k činnostem, myslím, že je to také velmi prospěšné. Dělám jógu a cítím se velmi šťastný, že mám tuto energii, že jsem schopen se zastavit a pozorovat... a také fyzická dynamičnost některých cvičení, která od těla hodně vyžaduje, jako Proudění Vinyasy. Dvě hodiny intenzivního cvičení a tělo dokonale dobře reaguje."

"Emocionálně cítím, že jestli je tam vědomí, je tam stabilita. Nemůžeme se ztotožnit s procesy. Přírodní procesy života, které zahrnují mysl, budou zapojovat emoce, pak se bude vědomí dívat. Pokud jste tam, nespadnete do těchto dramat, a postupně se vše stane mnohem stabilnější, vystředěnější, vyrovnanější. Opravdu se takto cítím. Ano, ve stavu rovnováhy."

"Když jsem dělal proces, jedna z motivací, kterou jsem měl, a jedna z myšlenek byla, abych už nejedl. Mockrát jsem to porušil. Princip, který dnes vidím, je mnohem víc nad tím, je ahimsa, nenásilí, namísto přísnosti, dokonce ega: 'Nebudu jíst'. Nic to neřešilo. Bylo to něco, co bylo ve mně uloženo mnou samotným, což generovalo utrpení na určité úrovni a pak jsem si v devátém měsíci všiml, že jsem si nevytvářel násilí jenom vůči sobě, ale také s lidmi uvnitř mého prostředí a vybral jsem si být volný. Žádná omezení mé svobody k faktoru nejedení, ale volnost."

"Samozřejmě, pocit nejedení je nádherný, je to nesmírná svoboda. Ale také volnost jíst. To, co teď cítím, že je to kompletní, je to skutečné. Takže jsem si začal cenit toto potěšení a to mi přineslo kázeň, velmi krásnou, což je to, co dnes následuji."

"Poté, co jsem dokončil proces, mi spánek klesl na polovinu, začal jsem spát asi čtyři hodiny. Bylo několik nocí, kdy i méně než toto, ale ne nuceným spánkem a muset se probudit z nějakého důvodu, a není to případ nespavosti, kdy se cítíte unaveni a nemůžete spát. Čas byl velmi hezky strávený odpočinkem, měl jsem absolutní energii k provádění všech mých aktivit, které nejsou vždy velmi lehké, ani klidné, někdy velmi dynamické a silné."

"Když jsem končil proces a měl jistotu a fyzický pocit, že jsem vyživován Bohem, živen láskou, štěstím... Všechno začalo být velmi živé, velmi pestré a plynulé."

Kromě zvyšování povědomí k dosažitelnosti nezávislého stavu na jídle, Oberom také aktivně podporoval žití na rostlinném základu.

"Soucitná veganská strava respektuje životy našich zvířecích spoluobyvatel, kteří slouží ke zkrášlení naší planety a obohacení lidské existence. Když přijde na náš trávicí systém, víme, že jsme býložravci, takže jdeme proti lidské přirozenosti. Dnešní spotřeba masa je tou nejneudržitelnější existencí. Víme, že pokud zůstaneme u všežravé stravy, krmíme se bolestí, utrpením, násilím, a časem se to odrazí v našich myšlenkách, v našich slovech a často i v našich činech, které přináší hustotu, která nám nedovolí spojit jídlo, které konzumujeme, se životem, nebo prvky, které konzumujeme, s tisíci životy, které uhasínají, abychom mohli mít živočišnou výrobu."

"Lesy a lesy jsou ničeny, abychom vytvořili pastviny. Tudíž myslím, že nejdůležitějším bodem v tomto přechodu pro planetu, dnes je přežít. Myslím, že největším pokrokem k tomuto osvobozujícímu vědomí je vegetariánská / veganská strava, která nebude přispívat k sebezničení. Umožníme mnoha jiným bytostem, aby rozvíjely svůj život harmonickým způsobem, dokonce i v součinnosti s lidmi, v okamžiku, kdy si uvědomíme, že tyto bytosti jsou důležité pro náš růst, pro naše učení. Až dosud jsme se na ně dívali jako na pouhé nástroje uspokojení našeho potěšení - a oni jsou našimi učiteli a bratry."

Důsledkem žití z prány a praktikování meditace je Oberom ponořen do božské lásky a cítí hlubokou vděčnost za vedení a podporu, která mu pomohla znovuobjevit své pravé Já a tak hluboce zažít Boha.

"Pránické vědomí je stav napájení z lásky. Pokud budeme řídit naše životy z lásky, pak všechny naše činy budou tvořit a udržovat lásku. V tomto stavu ryzí a pravdivé lásky, která žije v přítomnosti, přichází všechny naše činy vědomě. Vidím pak, že práce Mistryně Ching Hai poskytuje přístup bytostem, které žijí s tímto vědomím, které je často stíněno společností, vidím, že je velmi osvobozující, aby přišel tento program o breathariánství do povědomí lidí. Jsem velmi vděčný za tuto práci, kde si teď uvědomuji více než kdy jindy, že tým je velký a že jsme vlastně nikdy nebyli sami."

"Chtěl bych poděkovat celou svou bytostí mému Mistru Parahamsa Jóganandovi, celému Bratrstvu Světla, Bílému Bratrstvu, Vzestoupeným Mistrům. Chci poděkovat Jasmuheen za práci. Je to velmi odvážná a statečná práce, míním činěna srdcem. Chtěl bych poděkovat svým rodičům za víru, za odevzdání a například za to, že jsou, moje matka, která je živoucím příkladem tohoto stavu vědomí, a celé mé rodině. Děkuji celé organizaci Nejvyšší Mistryně s velmi hlubokou vděčností k božství, boží přítomnosti 'Já jsem', která mi dovolila být silnější, než mé ego a projevila se udáním směru na mé cestě, a vidím se, že jsem velmi privilegován být tak brzy, myslím, být rozvinut tak brzy v životě. Také si myslím, že jsem obdržel mnoho požehnání, která byla tak natěsnána v takovém množství, tak radostně a s takovou láskou, tudíž jsem velmi vděčný."

Pro více informací o Oberomovi a jeho práci, prosím, kontaktujte:

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz