Na diskuzi  

Zobrazeno 7029x

Victor Truviano - Breatharián z Argentiny

Argentina, "krajina stříbra", je zdobena majestátným pohořím And na západě a sdílí hranici se širým Atlantickým oceánem na východě. Cestujeme do této krásné krajiny, abychom navštívili Victora Truviana, breathariána.

Victor se dostal na titulky v argentinských médiích za svůj unikátní životní styl. Oslavují ho jako člověka, který nejedl tři roky. Na někoho, kdo vypadá tak mladý, co se týká lidských let, Victor vyzařuje auru starobylé moudrosti. Co způsobilo, že změnil svůj životní styl a stal se nezávislým na jídle?

Mohl byste nám říct něco o své minulosti, jaký byl váš život?

"V mém životě jsem prošel mnohými etapami. Když mluvím o svém životě, neznamená to pro mne vyprávět jen o posledních 30, 40, 50 letech, ale o mnohých letech předtím, pak bychom tu byli mnoho hodin. Mohu se ale podělit o svůj život v tomto posledním časovém období."

"V posledním období jsem prošel mnohými etapami. První etapa začala tím, co mnozí označují jako 'minulé životy', můj minulý život se začal aktivovat. Avšak, když si pamatujete všechny své životy, nejsou minulými životy, ale jen vzpomínkou."

Victor byl vynikajícím houslistou, který se ponořil do svého umění.

"Byl jsem houslista. Cvičil jsem mnoho hodin denně, téměř celý den, někdy jsem cvičil 15 hodin denně, když jsem se připravoval na koncert. Taktéž jsem učil mnohé studenty. Touto etapou jsem procházel mnoho let."

Když byl Victor mnohem mladší, začal mít nadsmyslové zážitky, které se staly součástí jeho života.

"Takže, začalo to ve věku 5 let. V tom okamžiku, kdy jsem začal též přijímat přenosy, které, no, mohu je nazvat 'přenosy', když vesmír vysílá nějakou informaci skrze fyzické tělo - nějaká informace, která není brzděna myslí, přichází dole přímo do těla, bez jakékoliv překážky, přímo. Takže nejdříve jsem začal přijímat přenosy a tehdy se i můj život začal aktivovat. Během těchto minulých období jsem přijímal přenosy ve věku 5, 9, 17 let a téměř každý den během posledních 4 let."

Když jste vzpomínal přenosy, které jste přijímal od věku 5 let, anebo které tehdy začaly, jak ovlivňovaly vaše okolí, lidi, se kterými jste přicházel do styku, přátele? Můžete nám o tom něco říct?

"Ano, mnohokrát jsem byl více méně sám. Když jsem byl dítě, byl jsem celkem sám. Potom od věku 7 let jsem začal být s ostatními dětmi. Většinu času to nebylo těžké, spíše to byla jiná situace být s jinou osobou, říct 'ahoj'. Jakoby tam byla bariéra, kterou jsem mohl vidět a cítit - ne energie, protože nemluvím o energii - ale dokázal jsem vnímat jinou bytost odlišným způsobem a má ústa se okamžitě zavřela. Žádné povídání, žádná komunikace. Ano, možná ve věku 12 nebo 13 let se to začalo otvírat jiným způsobem."

Měl jste někoho, s kým jste se o to mohl podělit nebo si o tom popovídat?

"Ne, ne, ne. Bylo to něco, co jsem v té době ani nepovažoval za tak důležité, protože jsem si mnohokrát myslel, že to je má představivost a muselo se mi stát mnoho věcí, abych to neviděl, ale skutečně cítil, a ony mě donutily vidět to."

Před čtyřmi lety se Victorův život dramaticky změnil. Jeho setkání s cizinci z celého světa po hlubokém vnitřním zážitku byla začátkem nové kapitoly jeho života.

"Začalo se to dít téměř před čtyřmi lety. Více než před čtyřmi lety. Začaly se uskutečňovat různé přenosy, během kterých jsem byl v bezvědomí tři nebo čtyři dny - řekněme 'v bezvědomí' pro lékaře, ale pro mne to znamenalo být ve vědomém stavu, a též se začaly dít různé náhody, až doteď, až do současnosti. Bylo to v Capilla del Monte v Córdobe. Byl to první přenos, kdy jsem začal být 'vědomý' po 3-4 dny - chci říci, že jsem nebyl ve svém těle. A když jsem se vrátil, různí lidé z celého světa přicházeli, hledali a ptali se na 'Victora', a říkali, že mám nějaké informace pro každého z nich. Právě tehdy a tam jsem si uvědomil, že v tom okamžiku se stalo mnoho věcí, protože samozřejmě nedokázal jsem pochopit něco (ten přenos), co nebylo pro mne. Navzdory tomu, když tito lidé přijali ty informace, jejich gesta... nevím, ale tělo vždy mluví, chápete? Bylo neuvěřitelné, co se v té době dělo."

"To bylo před čtyřmi lety. Bylo to velmi zajímavé, protože mé jméno je Victor Fabian. A nikdy jsem nepoužíval jméno 'Victor' - všichni mě znali jako 'Fabiana' - a tito lidé přišli a ptali se na 'Victora'. A od toho okamžiku používám své první jméno, 'Victor'. A tehdy se začalo objevovat prostorové (vědomí), čilost a též mentální lehkost - v tom okamžiku se stalo mnoho věcí. A tak jsem od té doby už více nehrál na housle, pověsil jsem je na hřebík. Tak jako boxeři zavěsí své rukavice, tak jsem zavěsil své housle a ve zlomku sekundy se začalo dít množství věcí. Stal jsem se celistvějším."

Téměř každodenní Victorovy nadsmyslové zážitky otevřely zorné pole, které překračuje čas a prostor. Ve skutečnosti se zdá, že díky této vnitřní komunikaci se Victor více sladil s vibracemi Boha.

"Když odejdete ze svého fyzického těla, vaše srdce bude klinicky mrtvé, a hm, v tom okamžiku jsem se držel toho, co nazývám 'Ta Věc', to znamená vesmír, Bůh - jakékoliv jméno chcete - ten stav bez emocí a když jsem se vrátil do svého těla, vrátil jsem se v takovém stavu bez emocí. Od toho momentu mám jinou objektivitu (nestrannost) vůči všem situacím, je to stejné v každé situaci. Každá situace má stejnou psychologickou důležitost a já to skutečně vidím, jak vás něco ovlivňuje, ať je to dobré nebo zlé, to co vás ovlivňuje; je to stejné. Jako bych byl v tomto stavu, kdy mě nic neovlivňuje a jsem ve stavu bez emocí. A když jsem uveden zpět do svého těla, anebo když se vrátíme do těla, aktivuje se to, co nazývám 'zpětná vazba' buněk. A vlastně v tom okamžiku skutečně dokážu cítit 'věčnost'. Pak nedělám nic a mám více času, setrvávám jako v tomto přechodu teď."

Co tedy přivedlo Victora k nezávislosti na jídle? Byla to vědomá volba? Byly v tom obsáhnuté nějaké přípravy?

Kdy jste poprvé rozmýšlel, jestli si vzpomínáte, o možnosti být pranariánem?

"Nikdy. Chci říci, cítím, že neexistuje žádná technika na dosažení stavu, kdy přestaneme jíst a podobně. Cítím to tak, protože tak se to přihodilo mně. Nehledal jsem to - bylo to něco přirozené. Vzrostlo to po procesu, kterým jsem prošel před čtyřmi lety. Ale například už ve věku 4 nebo 5 let jsem nejedl. Přestal jsem jíst na několik dní anebo jsem nepil žádné tekutiny, bylo to přirozené, bylo to pro mne normální. Později bylo období od mých 11 do 17 let, kdy jsem jedl málo, jedl jsem velmi málo a potom velmi, až do období před čtyřmi lety."

"Někteří přátelé, Jose a Lucia, absolvovali v Brazílii proces, který se nazývá breathariánský proces, byli v Brazílii a já jsem byl doma. Zavolali mi a řekli, že existuje proces, který mi musí předat. Tak to cítili. A protože jsem nebyl velmi připoutaný k žádnému druhu praktikování, byly to jen housle, jako velmi strukturovaná, klasická hudba. Když mi zavolali, v tom momentě jsem jim řekl ano, chtěl jsem projít tím procesem. A jediná věc, kterou jsem věděl, byla ta, že nemám jíst 21 dní a během prvních 7 dní nemám přijímat žádné tekutiny. Trvalo nám rok, než jsme byli schopni udělat to. Dělali jsme to na pobřeží a ten proces byl první a jediný, který jsem absolvoval."

"Cítím, že breathariánský proces není o tom přestat jíst, anebo o mnohých jiných věcech, o kterých se mluví. Spíše cítím, že 21denní breathariánský proces vám částečně umožní vzpomenout si na to nejlepší, co máte ve svém nitru a na důsledky takového blaha ve vaší současnosti."

Victor Truviano žije bez jídla tři roky a je obrazem dokonalého zdraví. Ve věku pěti let měl Victor první transcendentální zkušenost, která se stala důležitou součástí jeho života. Tyto vnitřní komunikace se staly téměř každodenní záležitostí a následující události vedly k dramatické změně v jeho životě. Lidé z celého světa ho začali navštěvovat a žádat o vnitřní poselství, která pro ně přijal. Téměř každodenní Victorovy nadsmyslové zážitky otevřely zorné pole, které překračuje čas a prostor.

Když ho kontaktovalo pár přátel z Brazílie kvůli 21dennímu procesu přechodu na pranariána, Victor se rozhodl poslechnout své intuitivní "já" a vyzkoušet to.

"A když jsem dokončil ten proces, anebo když technicky prošlo těch 21 dní, už jsem více nechtěl jíst. Neměl jsem už žádnou touhu jíst, a tak nejím."

Po 21 dnech byl Victorův přechod na breathariána postupným procesem.

"Když jsem přijel do Buenos Aires, byl jsem velmi vyzáblý, velmi hubený, má rodina si dělala velké starosti, také mí přátelé a lidé na Hudební konzervatoři: 'Co se děje? Jsi nemocný?' A tehdy jsem začal krok za krokem všechno opouštět. Na jeden rok jsem odešel z Hudební konzervatoře a šel jsem to Capilla del Monte, spolu s několika přáteli a to bylo období, kdy nastal první odlišný přenos, kdy tito lidé z různých míst přišli a hledali mě. Ale předtím, než se to stalo, celý ten první rok v Capilla, jsem pil tekutiny, protože po 21 dnech jsem jednoduše neměl žádnou potřebu jíst. Takže z toho důvodu jsem nejedl, ale měl jsem velkou chuť pit tekutiny. Pil jsem tedy mnoho ovocnou šťávu, velmi koncentrovanou, mám na mysli jen s málem vody, ale vždy tekutou a vždy jsem si na zádech nosil svou 5litrovou láhev, a ta byla jedinou věcí, kterou jsem dokázal unést."

"A v té době jsem už zhubnul dva kilogramy. Když jsem byl tam, měl jsem o 2 kg méně a byl jsem velmi hubený, a během pobytu v Capilla jsem zhubnul další kilo, když jsem pil jen tekutiny. Pak jsem po čase začal cítit, že všechny tyto tekutiny jsou velmi těžké, hlavně přírodní šťávy a tak jsem začal pít čiré polévky a čaje, bylinkové čaje a též mnoho vody. Po čase se mi i čaje a čiré polévky zdály být příliš těžké, takže poslední dva měsíce jsem začal pít jen vodu."

Když absolvoval 21denní proces přechodu k nezávislosti na jídle, přešel Victor na liquidariánskou fázi, kdy během téměř jednoho roku pil pouze šťávy, čaje, čiré polévky a jiné tekutiny. I ty začal postupně pociťovat jako příliš těžké pro své tělo, a proto se Victor přirozeně stal wateriánem, kdy pil pouze vodu. Avšak wateriánská fáze netrvala velmi dlouho.

"Pamatuji si, že když jsem pil pouze vodu, cítil jsem, že voda je ta nejmocnější věc, jaká existuje, a nejtěžší, že ano? A není to to samé, když ji smícháte s vývarem nebo čajem; když je tam pouze voda, je velmi hustá, velmi silná. Když jsem pil vodu, cítil jsem, jakoby na mém těle byla celá hora, skutečně. Tehdy jsem pocítil potřebu přestat pít všechny tekutiny a teď 15. ledna to jsou už tři roky. Už to jsou tři roky, co jsem přestal pít tekutiny a čtyři roky, co jsem přestal jíst. A to je způsob, jak se to přihodilo mně, ale já jsem to nehledal. Celé se to stalo postupně, krok za krokem."

Spoléhání se na kosmickou energii nebo pránu jako výživu pro jeho tělo namísto jídla, je pro Victora radostí. Od té doby, co se stal breathariánem, si Victor najednou uvědomil, že má k dispozici tak hodně času.

Toto je velmi zajímavé téma pro mnohé diváky naší televize, vaše vysvětlení a popisy by pro ně mohly být velmi důležité. Mohl byste popsat, jaké to je nepřijímat žádné jídlo?

"Dobře, především je to něco velmi pohodlné. Je to odlišný druh svobody. Nevím, mnohokrát dokážu sedět celé dny na skále při řece, nepotřebujete nic, protože též cítím, že v mém nitru ten vzorec přijímání jídla nebyl odstraněn, byl to vzorec nedostatku. Je to jednoduché, až do toho bodu. Nemusíte chodit ani na toaletu - je to mnoho věcí. A co více, máte tak hodně času, protože když jíte, musíte chodit do supermarketu nakupovat jídlo a pak musíte vařit. Nejdříve si musíte rozmyslet, co chcete jíst, potom to koupíte, potom uvaříte, potom to sníte, potom umyjete nádobí, potom jdete na záchod, je to celý proces. Takže tento čas, který dohromady během dne dosahuje hodiny - nemluvme o týdnech - během dne jich mám, jako když mě teď vidíte sedět a vlastně když sdílím ten proces kdekoliv, vždy se cítím takto - jsem velmi, velmi klidný. Takže je to jiný druh svobody."

Jak je možné, že lidská bytost dokáže žít bez potřeby fyzického jídla? Victor mluví o svých náhledech z osobní zkušenosti.

Jak myslíte, že je možné, jestli to umíte vysvětlit, že lidské tělo dokáže žít bez takové potřeby, anebo to připisujete něčemu nebo někomu jinému?

"Něčemu? Té Věci, Bohu, vesmíru, Celku. Když se aktivovala buněčná zpětná vazba... Buněčná zpětná vazba je to, když se buňky samy regenerují, takže vůbec nikdy nezávisí na vnějších věcech. A to stejné se děje v mém těle, protože já jsem stavem svých buněk, proto ani mé tělo nezávisí na vnějších věcech. Mnozí lidé říkají, že moje střeva se slepí dohromady a když se rozhodnu znovu jíst, nebude to možné, a tak dále - je to jako strach z vnějších věcí. Říkají též, že orgány nepracují a to není pravda, protože kdyby nepracovaly, nemohl bych mluvit, nemohl bych se hýbat. Takže orgány pracují, ale jiným způsobem, a myslím si, že pracují mnohem živěji, protože nejsou brzděné emocemi spojenými s jídlem. Cítím, že existuje i tato možnost nebrzdění této energie. Já jsem touto energií, proto všechno může fungovat odlišným způsobem. Kdybych jednoho dne měl jíst nebo pít tekutiny, bude to též dokonalé - všechno je na to připravené. Vždy říkám, že lidské bytosti mají i možnost jíst. Jíst je jedna z možností, mezi miliony jiných možností a jednoduše jde jen o to, že možnost, o které si dnes povídáme, je tou možností, která se stala mně, to že nejím, ale také vím, že je to jen jedna možnost."

Jaký je Victorův pohled na "tu Věc", na "Celek" nebo na "Boha", kterému připisuje svou schopnost žít jako pranarián?

"Ohledně Boha a vesmíru, Celku, té Věci, Božího Světla nebo Božství - nemá to jednotu, protože jestli mluvíme o jednotě, mluvíme o množství čísel, a to ve vesmíru neexistuje. A co více, cítím, že podoba Celku či vesmíru, se projevuje prostřednictvím každého jednoho z nás - my to zažíváme v každém okamžiku, mezi každým naším nádechem a výdechem. Má vize ohledně toho je to, co se děje teď. Protože teď se dívám do vašich očí, a to je všechno, co v tomto momentě existuje, a dokážu vidět Boha, vesmír nebo Celek prostřednictvím vašich očí a mohu se v nich zrcadlit. Takže to je to, co ohledně toho cítím. Myslím, že je to stejné - jsem neustále ve svém nitru zaměřený a soustředěný a mám mnohem více možností vidět lidstvo ve svém nitru než ho pozorovat navenek."

Jaké byly některé vedlejší efekty, které Victor zaznamenal, když poprvé přecházel k nezávislosti na jídle? Jak se jeho život změnil k lepšímu, když žije jako breatharián?

Díky několika přátelům z Brazílie Victor Truviano, vynikající houslista a učitel hudby, objevil 21denní proces přechodu na breathariána. Ze zvědavosti o lidském potenciálu být vyživován pránou namísto fyzického jídla, rozhodl se Victor vyzkoušet to. Po absolvování 21denního procesu Victor ztratil touhu po jídle. Potom Victor přešel na pití tekutin, jako jsou čerstvé šťávy, čiré polévky, bylinkové čaje, voda atd. Po čase i tyto tekutiny začal vnímat jako "příliš těžké" a přešel na pití samotné vody. Po dvou měsících, kdy byl wateriánem, Victor zanechal i pití vody.

Od liquidariána (jen tekutiny) přes wateriána (jen voda), je Victor poslední 3 roky breatharián, spoléhající se na kosmickou energii jako výživu. Podle Victora není jedení nevyhnutelné. Je to pouze osobní preference. Mnozí jednotlivci, kteří se stali nezávislými na jídle, všichni zažili přechodový proces, během kterého jejich tělo procházelo fází čištění, předtím než se znovu přeprogramovalo do svého původního čistého stavu. Některé z příznaků, které tělo zažívá během očistné etapy, zahrnují nepříjemný dech, bolesti hlavy, slabost, dehydratace, nevolnost, zvracení, ztráta hmotnosti, bolesti, horečka, ztráta zubů, padání vlasů a otoky kloubů.

Symptomy se u každého jednotlivce liší. Někteří nemusí zažívat vůbec žádné z těchto příznaků během přechodového procesu. Podobně jako jiní breathariáni, jako Joachim Werdin, Jericho Sunfire a Mistr Liao Fong-Sheng, i Victor zažíval některé z příznaků spojených s přechodovým procesem.

"Když jsem přestal mít potřebu jídla, a během toho roku, kdy jsem přijímal tekutiny, jsem používal toaletu čtyři měsíce. Po celou dobu jsem pil tekutiny a po celou dobu jsem se čistil. Když jsem přestal mít potřebu tekutin, za měsíc a půl jsem se úplně vysušil. A říkal jsem vám, na začátku jsem zhubnul dva kilogramy a potom ještě jeden kilogram; a když jsem už byl stabilizovaný, přibral jsem čtyři kilogramy. Mám na mysli, jen bytím v přítomnosti jsem získal čtyři kilogramy a vážím tolik stejně až doteď. A z času na čas, když vidím váhu, rád se zvážím a vždy vážím stejně."

Cítíte se zdravý?

"Ano, ano, jsem šťastný. Myslím si, že zdraví je přímo spojené se štěstím. Jak jsme říkali na začátku, myslím, že všechno přímo souvisí s našimi emocionálními stavy. Existují lidé, kteří měli rakovinu a jiné nemoci, mnohem těžší nemoci na vyléčení a vyléčili se sami jen tak, že se stali šťastnými - zotavili se."

Od té doby, co se stal breathariánem, Victor zpozoroval zlepšení těžkostí, které měl po dlouhé roky.

Událo se něco, nějaká změna, kterou jste si všiml okamžitě, když jste přestal jíst?

"Když jsem začal pociťovat touhu po jídle, což je důvod, proč se to přestalo dít... byl jsem jakoby mnohem více, nevím, cítil jsem, jakoby má hlava byla úplně otevřená a první věc, která se stala fyzicky... chvíli to bylo bolestivé - je bolestivé o tom mluvit. Pochopíte, proč vám říkám, že to bolí; je to tak, že obvykle si nemáčím hlavu, protože když si namočím hlavu, omdlévám, nevím... ztrácím vědomí. Mnohokrát, když jsem se ponořil do řeky, nejdříve hlavu, abych dal hlavu pod vodu, omdlel jsem, anebo když jsem se sprchoval, odpadl jsem. Až jsem si nakonec uvědomil, že si už nemohu namáčet hlavu. Proto jsem si hlavu nemyl mnoho let. Jen od minulého roku jsem si sem a tam začal mýt hlavu, když jsem měl delší vlasy, ale nikdy jsem si nenamáčel vrch hlavy. Toto je jedna z věcí, které se začaly dít."

Kromě toho, že zažíval zlepšení stavu z dlouhodobého pohledu, všiml si Victor i další výhody, od té doby, co se stal nezávislým na jídle.

"Všechny mé smysly jsou zesílené a některé z nich, které byly po určitou dobu spící, se též probudily, vnímání je jeden z nich. Například když jsem s někým, dokážu cítit, co se mu děje, a podobné věci. Vždy do té míry, jak dovolím, aby se to dělo."

Když porovnáte období předtím a potom, jaké další změny můžete vzpomenout?

"Ano, cítím určité rozdíly, ne jako změny. Od té doby, co se aktivovala zpětná vazba... protože setrvávám stabilní a neustále ve stejném stavu. A říkám to proto, že od toho momentu už více nestárnu. Přišel jsem o své zuby a znovu mi narostly potřetí; předtím jsem používal brýle a optik mi řekl, že je už více nepotřebuji; začínal jsem plešatět a znovu mi začaly růst vlasy a přihodily se i další věci. Takže chci říct, že jsem v tom jedinečném, neměnném a trvalém stavu."

Kromě toho, od té doby, co se stal breathariánem, Victor nebyl nemocný ani jediný den. Má mnoho energie a nepotřebuje ani mnoho spánku.

"Spím jen 2 či 3 hodiny; nespávám mnoho. Takže i taková možnost tu pro lidi existuje. Když nepotřebuji spát týden nebo 15 dní, někdy se to stane, je to v pořádku. Není v tom rozdíl - spát nebo nespat, dýchat nebo nedýchat, jíst nebo nejíst."

V současnosti Victor cestuje po světě, aby se podělil o své zkušenosti breathariána, včetně vědomostí a poselství, která přijímá prostřednictvím své každodenní vnitřní komunikace a duchovních zážitků.

"Dělím se o přenosy, které jsem přijal, když jsem měl 5, 9 a 17 let a během těchto posledních pár let. Kromě toho existují nějaká sezení o 'atomizaci částic', což je něco, jak dovolit, aby nastalo uvědomění prostřednictvím těla a umožňuje vám to sledovat, kde je život stvořený prostřednictvím atomizace částic. Existuje mnoho lidí, kteří si myslí, že jsou naživu proto, že jedí. A je to o uvědomění si, že ve skutečnosti nejste naživu proto, že jíte. Ne proto, že jíte jste naživu. Jíst je velmi chutné, chuť je potěšení, ale vy nejste naživu díky tomu."

"Toto se děje téměř všude na světě, protože všichni lidé, kteří toto přijmou, to dokážou odevzdat dále a je to dobré, protože mnoho terapeutů to odevzdává, je to velmi lehké, jednoduché a každý člověk to může zvládnout; nepotřebují být závislí na jiné osobě. Já též pořádám sezení, nazvaná 'Neuronové přeprogramování aktivací buněk', což je metoda, kterou máme všichni, abychom byli schopni přeprogramovat sami sebe, protože mnohokrát jsme to, co z nás udělají jiní, a existuje mnoho duševních těžkostí, které nás omezují v dělání něčeho a my nevíme proč. Takže neuronové přeprogramování vám pomáhá odstranit tyto překážky. A především, přeprogramování připravuje mysl dělat něco v současnosti, mezi jinými věcmi."

Victor nevěří, že vykonává nějakou misi; ale spíše, že jen plní úlohu, ve které se s ostatními dělí o "nástroje", aby mohli znovu objevit svou vlastní skutečnost.

Pro kontakt na Victora Truviana emailujte, prosím, na:

Zdroj: http://www.suprememastertv.cz