<< Zpět

 

  Česky: , English:

TexiGen verze 1.19

Generátor textur

(c) 2015 Miroslav Němeček

Poslední update verze: 8.3.2015

Licenční podmínky

Aplikace TexiGen je volně k použití jako FREEWARE a může být volně šířena a
používána ke komerčním i soukromým účelům. Textury vytvořené pomocí aplikace TexiGen
a pomocí generátorů v ní obsažených mohou být prodávány bez omezení, s jednou výjimkou -
textury vygenerované z cizích nebo implicitních variant nastavení generátorů nesmějí být prodávány,
protože varianty jsou intelektuálním vlastnictvím jejich autorů. K prodeji textur je nezbytné
vygenerovat své vlastní varianty nastavení generátorů. Výše uvedené nemusí automaticky platit pro
generátory od jiných autorů, kteří mohou definovat své vlastní licenční podmínky.

Všechny zdrojové kódy programu TexiGen jsou k dispozici k volnému použití a mohou být používány
v jiných soukromých i komerčních projektech. V případě vytvoření modifikované verze programu
TexiGen je nutné jasně odlišit modifikovanou verzi od originální verze, aby bylo zřejmé, že se jedná
o modifikovanou verzi, a také z jakého projektu je modifikace odvozena.

Aplikace TexiGen je nabízena ve formě v jaké je, se známými i neznámými chybami.
Autor nenese žádnou zodpovědnost z následků vzniklých v důsledku používání aplikace
ani v důsledku chybné funkce aplikace.

 

Download TexiGen v1.19 (13 MB)

Download TexiGen v1.19 source code (13 MB)

Česká nápověda v1.19 a tutoriály ONLINE (nebo download html verze)

 

Download volných vzorků textur (150 MB, 1800 textur) v rozlišení 256*256
k volnému použití (soukromému i komerčnímu). Textury ve vyšším rozlišení (8192*8192)
mohou být nalezeny v autorově portfoliu
http://www.shutterstock.com/g/PandaWild
nebo mohou být vygenerovány programem TexiGen.
Dalších 1113 textur v rozlišení 512x512

 

Screenshoty:

 

Galerie příkladů:

 

<< Zpět