<< Kreslení   Zpět na Programy   Obrazárna >>


Ukázkové programy,
matematika

Legenda: Doporučený program (1 až 3 hvězdiček)

Číslo slovy - převod čísla na textovou podobu. Zadané číslo vypíše ve slovním tvaru (123 = "jedno sto dvacet tři"), vhodné pro psaní složenek.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Číslo slovy (139 KB)

Eulerova konstanta - výpočet Eulerovy konstanty na 1000 desetinných míst. Slouží jako ukázka možnosti práce s přesnými čísly.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu Eulerova konstanta (137 KB)

Faktoriál - výpočet faktoriálu. Slouží jako příklad pro práci s konzolou.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu Faktoriál (135 KB)

Grafy náhody - zobrazí grafy generování náhodných čísel a jejich součtů.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek, Ing. Miroslav Němeček

download programu Grafy náhody (140 KB)

Hadačka - hádání čísla. Program uhádne s maximálně 10 pokusy číslo, na které myslíte. Autorem mladá uživatelka.

Autor: Laďka

download programu Hadačka (375 KB)

Jízdenky - počítačové ověření teoretického výpočtu. Konkrétně - jaká je pravděpodobnost, že po procvaknutí jízdenky ve 3 tramvajích budou procvaknuty všechny dírky?

Autor: RNDr. Václav Krmela

download programu Jízdenky (137 KB)

Kalkulačka - kalkulačka s pamětí, přesnost 15 číslic, exponent.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu Kalkulačka (150 KB)

Násobení do 10 - zkoušení násobení do 10.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Násobení do 10 (140 KB)

Násobení do 99 - zkoušení násobení do 99.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Násobení do 99 (140 KB)

Prvočísla - výpočet prvočísel. Čísla od 1 do 9999 otestuje na prvočíslo a případně je rozloží na násobky. Vhodný příklad pro použití dialogového okna a seznamu.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu Prvočísla (140 KB)

Převody - převody jednotek. Převádí mezi sebou číselné údaje vyjádřené různými fyzikálními jednotkami. Celkem 733 jednotek, rozděleno do 37 skupin, včetně staročeských jednotek.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu Převody (165 KB)

Římská čísla - konverze čísla na římské číslice a zpět.

Autor: Gemtree

download programu Římská čísla (140 KB)

Sčítání do 10 - zkoušení sčítání do 10.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Sčítání do 10 (140 KB)

Sčítání do 99 - zkoušení sčítání do 99.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Sčítání do 99 (140 KB)

TI-59 - emulátor programovatelného kalkulátoru TI-59. Program plně emuluje proslulý kalkulátor TI-59 firmy Texas Instruments s tiskárnou PC-100A. Umožňuje ukládání a načítání programů a přepínání knihovních modulů. Součástí je základní modul "Master Library Module 1". Rozsah paměti je 1000 programových kroků a 10000 paměťových registrů.

Autor: Ing. Miroslav Němeček

download programu TI-59 (392 KB)

K emulátoru je k dispozici doplněk emulátoru o knihovnu LE (modul "Volný čas"), zasláno uživatelem programu. Jsou připravené definice, stačí jen obsah rozbalit do složky emulátoru TI-59 a knihovna se objeví v nabídce modulů. Údajně modul nefunguje zcela správně, z důvodu nepřesného chování funkce D.MS emulátoru, proto doplněk nebyl zařazen do distribuce programu Petr. Chyba je uživatelem popsána u doplňku.

download modulu TI-59 LE (2,6 MB)

Velikonoční neděle - výpočet data velikonoční neděle pro roky 1584 - 2100.

Autor: Ing. Jaroslav Knápek

download programu Velikonoční neděle (136 KB)


<< Kreslení   Zpět na Programy   Obrazárna >>