<< Zpět na Programy


AWSM
Advanced Wire Saw Machine
(Pokročilý Drátový Řezací Stroj)

Stroj AWSM je určen k řezání křemíkových ingotů a jiných tvrdých materiálů kruhového nebo čtvercového průřezu na plátky. Maximální přípustný průměr nebo strana ingotu je 405 mm, přičemž maximální povolená délka ingotu je 800 mm. Stroj je schopen řezat souběžně dva ingoty o průměru/straně až 156 mm a délce 800 mm. K řezání destiček se využívá patentovaný proces řezání pomocí drátu. Použité dráty mají průměr minimálně 150 mikrometrů a délku až 500 km.

  AWSM - Galerie >>>
AWSM - Advanced Wire Saw Machines and Technology, divize společnosti THEMIS, a.s. Výzkum drátové pily řezací technologie tvrdých, křehkých a polovodičových materiálů. Řezání velkých ingotů - maximální délka 800 mm, maximální průměr 450 mm. Vývoj a výroba drátových pil - různé typy z řady AWSM. Drátové řezací stroje jsou schopny řezat plátky nebo desky s tloušťkou od 90 mikronů do několika mm, průměr plátků od 20 mm do 450 mm. Technologie je testována a demonstrována závodem PSS (obsluha přesného řezání) - obzvláště závod pro rozvoj technologií úpravy, předváděcích strojů a technologií, komerčního řezání a technického a technologického školení operátorů.
   
AWSM - Nový stroj
>>>
Vývoj dalšího nového modelu řady AWSM - Advanced Wire Saw Machine. Aplikace nové světově rozšířené elektroniky a mechanických prvků. Představení technologických novinek a aplikace nových materiálů a nových návrhů a vylepšení použitých modulárních jednotek. Drátový řezací stroj pro použití ve fotovoltaickém a elektronickém průmyslu - řezání plátků. Řezání plátků z polovodičových materiálů - křemík (Si), germanium (Ge), GaP, GaAs. Řezání desek z keramiky, feritů, skla, krystalu atd. Stroje používají drát s délkou až 600 km, průměr drátu od 120 do 220 mikronů, suspenze na bázi oleje, glykolu a vody. Používá se uzavřený chladicí okruh s možností ohřevu vody pro linku čištění destiček.
 
AWSM - V akci
>>>
Demonstrace technických a technologických možností AWSM strojů. Velmi vysoká produktivita - řezání polovodičových destiček o průměru od 75 do 450 mm, od 3 do 18 palců. Tloušťka od 90 mikronů do několika mm. Skleněné a polovodičové bloky s maximální délkou 800 mm. Řezání desek z keramických a cordieritových bloků. Řezání kubického oxidu zirkoničitého pro použití v bižuterii.
 
AWSM - Produkty
>>>
Další nestandardní výrobky - skleněné a krystalové desky. Krystalové desky s velmi přesnou krystalografickou orientací, odchylka orientace maximálně 5 sekund. Skleněné a krystalové kroužky, plátkové desky z Ge (germanium), Si (křemík) - monokrystaly, multikrystaly. Řezání skleněných kapilárních trubek. Velmi účinné řezání feritových desek. Velmi přesné geometrické parametry - minimální TTV, WARP a BOW. Povrch desek a plátků bez známek řezání, drsnost povrchu Ra < 0,6 mikronů.
 
AWSM - DACOVI
>>>

DACOVI - software pro shromažďování dat a vizualizaci. Je to software pro PC, umožňující komunikaci mezi drátovým řezacím strojem a externím PC. Tento software umožňuje v reálném čase vizualizovat data z technologického procesu a kromě toho údaje zaznamenávat na harddisk PC každých deset sekund. Až 8 strojů lze sledovat současně. Sledované údaje a komunikace jsou k dispozici v šesti jazycích. DACOVI umožňuje tisk zpráv řezacího procesu, obsahujících technologické informace, graf s časovou funkcí všech kontrolovaných parametrů, chybová hlášení atd. Data z DACOVI jsou k dispozici pro další analýzu ve standardních aplikacích typu Excel, Quattro, Origin atd. Soubory s grafy jsou ve formátu BMP. DACOVI je vytvořen v nástroji Petr, Gemtree Software.

 
SQM - Čtvercový stroj
>>>
SQM stroj je navržen pro čtvercové monokrystalické ingoty Si (tak jak rostou) o průměru od 135 až do 210 mm (tolerance průměru ± 5 mm, kónické zúžení až 10 mm), na PSQ plátky velikosti 102 x 102 až 156 x 156. Prototyp SQM 2800.0 umožňuje max. průměr ingotu 210 mm z důvodu požadavku nejkratší dodací lhůty, avšak další čtvercový stroj může umožnit velikost přibližně 250 mm.

Ingot je upnut v axiálních čtvercových hlavách. Centrování ingotu je zajištěno pomocí dvou sad hranolových čelistí, ručně ovládaných. Pro různé průměry ingotů jsou použity plastové bloky. Odříznuté desky jsou během procesu řezání drženy dvěma sadami přísavek.

(c) 2007
Gemtree Software & RNDr. Karel Vojtěchovský --- Shubha & Ravi
Rožnov pod Radhoštěm, Česká republika --- Bangalore, India


<< Zpět na Programy